Forskning och utveckling

”Nödvändigt med ny antibiotikamodell”

Trots stora behov är de ekonomiska incitamenten att utveckla nya antibiotika små. Folkhälsomyndighetens nya uppdrag är att hitta en fungerande affärsmodell.
1

Apotekare får stipendium för demensforskning

Azadeh Karami har utsetts till stipendiat av Gun och Bertil Stohnes Stiftelse för sin forskning på biomarkörer.

Vaccin associeras inte med autoimmuna sjukdomar

Forskare i Danmark och Sverige har studerat kohorter med vuxna kvinnor som fått och inte fått hpv-vaccin.
Annons

Antibiotikaresistenta gener identifierade

Forskare i Göteborg har kartlagt ett stort antal gener som gör bakterier motståndskraftiga mot antibiotika.

Tummen upp för genterapi mot ärftlig blindhet

Läkemedlet har gett personer med en ärftlig form av blindhet synen tillbaka och rekommenderas nu av FDA.

Biomarkörer i fokus i satsning på immunterapi

Ett amerikanskt samarbete mellan det offentliga och industrin ska förbättra behandlingen av cancer.

Positiva resultat för studie med zikavaccin

En vaccinkandidat har testats i en studie på 40 friska individer. Alla utvecklade antikroppar mot zika.

Svenska cancerforskare visar nytt behandlingssätt

Genom att slå av aktiviteten för genen som driver tumörtillväxt har forskarna lyckats bromsa körtelcancer.
2
Annons

Hormonfri substans mot klimakteriet i klinisk studie

Siktar in sig på signaleringsvägar i hjärnan i stället för ett kompensera sjunkande hormonnivåer.

Nobelpris till mekanism för dygnsrytm

UPPDATERAD. Tre pristagare får dela på årets Nobelpris i fysiologi eller medicin för sina upptäckter av de molekylära mekanismer som styr vår inre klocka.

Därför blev zikaviruset extra farligt

En mutation i ett protein är en sannolik förklaring till att viruset orsakade svåra neurologiska skador.

Avföringstransplantation möjlig behandling av hiv

Tarmfloran har stor betydelse för att hålla hiv-infektion i schack, visar en ny doktorsavhandling.

Tredelad antikropp ger förhoppning om hiv-vaccin

En ny metod med tre antikroppar i en och samma molekyl har testats på rhesusapor med gott resultat.

Lund tar täten i europeisk del av Cancer Moonshot

Lunds universitet leder europeiskt center för Moonshot, Obama-regeringens storsatsning på cancerforskning.

Apotekarsocieteten vann kamp om proteomikmöte

Världskongressen för proteomik kommer år 2020 att arrangeras i Sverige med Apotekarsocieteten som värd.

Hepatit C-läkemedel introducerades snabbt

Uppföljningen av införandet av de nya, botande läkemedlen för hepatit C publiceras nu i en rapport.