Forskning och utveckling

Antikropp visar god effekt mot multiresistent hiv

Antikroppen ibalizumab sänkte i en studie virusmängden hos majoriteten med multiresistent hiv.

Cancermedel kan bli ny ALS-behandling

Forskning i tidigt stadium tyder på att så kallade PARP-hämmare kan bli en framtida ALS-behandling.

Stopp för studentprojekt med journaler

Från och med nu kommer inga studenter vid Uppsala universitet att få tillgång till patientjournaler för projektarbeten. Detta efter ett beslut från Datainspektionen.

Genteknik lockar vaccinutvecklarna

Bättre effekt och snabbare tillverkning – nu sneglar vaccinutvecklarna åt gen-
tekniken. GSK:s vaccinchef Thomas Breuer tror att den kan innebära en revolution.

Astrazeneca lägger ned Alzheimerkandidat

De pågående fas III-prövningarna med substansen lanabecestat bedöms inte nå det primära effektmåttet.

Blodprov från gravida förutsåg för tidig födsel

Ett test utvecklat av bland annat danska forskare kunde förutse prematur födsel med nära 80 procents säkerhet.

Utvecklar läkemedel för fattiga länder

Ett nytt institut finansierat av Gates-stiftelsen ska vidareutveckla projekt inom bland annat malaria och tuberkulos som akademin och industrin inte tagit vidare.

“Vi behöver veta vad branschen vill ha”

I knappt fyra månader till finns möjlighet att komma med inspel och förslag till regeringens life science-strategi.
Annons

Miljonsatsning på centrum om läkemedel och miljö

Läkemedelsverket startar på regeringens uppdrag ett kunskapscentrum för miljövänligare läkemedel.

Framsteg i behandling av glioblastom

Ett dendritcellsvaccin visar lovande resultat för behandling av hjärntumören glio-
blastom. Även ett godkänt leukemimedel har potential som framtida behandling.

Uppsalabolag ger sig in i cannabisbranschen

Satsar på att ta fram en alginatbaserad munhålefilm för administrering av cannabinoider via munslemhinnan.

Han får tio miljoner för forskning om hjärnan

Forskning om dopaminproducerande nervceller i hjärnan belönas med Torstens Söderbergs akademiprofessur.

Skev fördelning av forskningsmedel

Manliga forskare inom cancerområdet får både större andel av tillgängliga forskningsmedel och större anslag än sina kvinnliga kollegor, visar en studie i BMJ.

Vaccin mot ebola används vid nytt utbrott i Kongo

Nu sätts för första gången ett vaccin som utvecklats mot ebola in skarpt under pågående sjukdomsutbrott.

Ny måltavla kan ge bättre depressionsbehandling

Målinriktad behandling kan ge snabbare effekt och färre biverkningar än dagens antidepressiva läkemedel.

Bastubad tycks minska risken för stroke

Personer som badar bastu flera gånger i veckan verkar ha lägre risk att få en stroke än de som bastar mer sällan.