Forskning och utveckling

JAKTEN PÅ EN BOT MOT ALZHEIMER

Alla patienter rekryterade i svenska Bioarctics alzheimerstudie

Resultat från det svenska bolagets fas IIb-studie väntas inom två år. ”Vi har ett innovativ target och en innovativ studiedesign”, säger vd Gunilla Osswald.

Acetylsalicylsyra kan öka chansen att bli gravid

Kvinnor med kronisk inflammation kan ha lättare att bli gravida genom att äta en låg dos acetylsalicylsyra.
AAAS2017

Ny teknik kan scanna hjärnans mitt

Världens enda bärbara pet-kamera för hjärnan, som dessutom kan scanna hjärnans mitt, visades upp på vetenskapskonferensens första dag.
Annons

Pilotstudie visar lovande resultat för diabetes typ 1

Linköpingsforskare har genom injektion av ett antigen lyckats behålla insulinnivåerna hos försökspersonerna.

Nytt bakslag för läkemedel mot Alzheimer

Läkemedelsbolaget Merck/MSD stoppar en klinisk prövning sin Bace-hämmare - saknar effekt.

Sjöbergpriset för nya cancerbehandlingar

Det första priset baserat på affärsmannen Bengt Sjöbergs miljarddonation går till två amerikaner och forskning om tyrosinkinashämning och checkpoint-blockad.

Behandling med antibiotika bör individanpassas

Ny studie visar att intensivvårdspatienter haft för låga halter antibiotika i blodet för framgångsrik behandling.  

Ökad risk för tåamputation med diabetesläkemedel

EU:s läkemedelsmyndighet EMA:s säkerhetskommitté varnar för den förhöjda risken med kanagliflozin.
Annons

Tarmbakterier kan påverka utveckling av Alzheimer

Forskning vid bland annat Lunds universitet öppnar för nya sätt att förebygga sjukdomen.

Stor studie avbryts

Blodförtunnande Xarelto visade så bra resultat i att förhindra kardiovaskulära händelser att en studie med över 27 000 patienter avbröts i förtid.
JAKTEN PÅ EN BOT MOT ALZHEIMER

”Vi måste hitta effektivare läkemedel”

Varje år insjuknar 15 000 personer i Alzheimers sjukdom. I dag finns inget botande läkemedel, men intensiv forskning pågår för att utveckla ett sådant.

Forskningspengar till läkemedelsutveckling

Diabetes och genetiska sjukdomar i fokus när Stiftelsen för strategisk forskning satsar.

Blockerande gel kan bli preventivmetod för män

En ny typ av gel som bildar en fysisk barriär för spermierna, har testats med framgång i apor.

Alternativmedicin kan hjälpa mot tidig utlösning

Enligt en artikelgenomgång kan bland annat örtmedicin och akupunktur fungera vid för tidig utlösning.
1

Dags att bli världsbäst på miljö och läkemedel

Lars Dagerholt bloggar om att Sverige borde ta ledartröjan i utvecklingen för miljövänliga läkemedel.

Strålning två gånger om dagen kan rädda liv

Att dela upp en daglig stråldos i två kan öka överlevnaden för patienter med huvud- och halscancer.