Forskning och utveckling

Unik läkemedelsprövning tack vare ny klinik

För ett år sedan invigdes Hope-enheten på Karolinska. Nu har första patienten behandlats i en klinisk prövning.

Män och kvinnor får olika psoriasisbehandling

Ljusbehandling, systemiska och biologiska läkemedel ges i högre grad till manliga patienter.

250 miljoner till projekt om biverkningar av läkemedel

Bilddiagnostik och biomarkörer är grunden i de nya metoder som ska utvecklas för att upptäcka biverkningar.

Risker med SSRI för gravida mindre än befarat

Stor studie pekar på att antidepressiva under tidig graviditet inte ökar risken för autism eller adhd.

Oklart om cancerskydd med nya p-piller

Äldre sortens p-piller kan ge ett långvarigt skydd mot vissa cancertyper. Men hur skyddseffekten är för nyare sorter är fortfarande osäkert och mer forskning krävs.

Ny metod ska utvärdera läkemedel i klinisk vardag

Pilotprojekt ska testa nya metoder för att förutse den verkliga effekten av läkemedel från kliniska prövningar.
1

Studie undersöker SSRI-preparat vid stroke

Ett antidepressivt läkemedel för bättre återhämtning efter stroke undersöks i en stor studie.

Ger inte upp om Botox som behandling av depression

Trots negativa resultat i tidig klinisk fas fortsätter Allergan utvecklingen av Botox som behandling av depression.

Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer

Ny studie visar på tarmbakteriernas betydelse för polyputveckling i tarmen som kan generera cancer.

Hpv-vaccin till gravida ingen ökad risk för fostret

Dansk studie visar inga samband mellan vaccinering under graviditet och negativa utfall för fostret.

Cancerbehandling tros öka tumörväxt i vissa grupper

Immunterapi tycks hos vissa patienter få motsatt effekt med accelererad tumörtillväxt.

DNA-vaccin mot zikavirus testas kliniskt i fas II

Minst 2 490 friska frivilliga ska ingå i två nya studier. Första resultaten väntas i slutet av året.

”Livräddande läkemedel hålls som gisslan”

Höga priser på Gileads hepatit C-läkemedel gör att Läkare utan gränser vill upphäva företagets patent.

Dåliga resultat för läkemedel mot inkontinens

Läkemedelsbehandlingar mot inkontinens hjälper sällan fler än hälften visar stor översiktsstudie.
2

Dödsfall av cancer från bröstimplantat

En ovanlig form av lymfom som kopplas till bröstimplantat har i ett fåtal fall bekräftats även i Sverige. Ett fall ledde till att patienten avled.

P-piller kan ge långvarigt skydd mot cancer

Kvinnor som ätit p-piller tycks ha ett långvarigt skydd mot vissa cancersorter, enligt en stor uppföljningsstudie.
1