Forskning och utveckling

Ebolavaccin ger skydd under lång tid

Förutom att skapa ett effektivt skydd mot sjukdomen strax efter vaccineringen tycks MSD:s vaccinkandidat skapa en bestående immunitet, visar en ny studie.

Diabetesmedel tycks inte minska risk för död

De nyaste läkemedlen för typ 2-diabetes, DPP4-hämmare, minskade inte risk för död enligt metaanalys.

Potensmedlet Viagra kan bli cancerläkemedel

Fynd pekar på att sildenafil kan ha effekt på cancer-sjukdomar, särskilt i kombination med andra läkemedel.
Annons

Epilepsimedicin tycks kunna bidra till demens

En ny studie visar att det finns ett samband mellan intag av antiepileptika hos äldre och utveckling av Alzheimer.

Ännu ett nederlag för läkemedel mot Alzheimer

Läkemedelskandidaten azeliragon visade ingen klinisk effekt på mild Alzheimer i en fas III-studie.

Råttor hittade tuberkulos hos barn

I en studie i Tanzania upptäcktes fler fall av tuberkulos av tränade råttor än vad som hittades i de standardmässiga mikroskopiska undersökningarna.

Läkemedel mot reflux för barn kan ge allergi

Små barn som får läkemedel mot magsaftsreflux löper ökad risk att utveckla allergi, visar en stor studie.

Oklar skyddseffekt av omega-3 fettsyror

Den kärlskyddande effekten av omega-3 fettsyror ifrågasätts. Nu ska EMA granska befintliga data.
Annons

Färre bröstpatienter kan behöva radikal kirurgi

Kvinnor med en viss sorts bröstcancer kan slippa behöva operera bort hela brösten med läkemedelsbehandling.

Nytt koncept tycks göra svår bröstcancer känslig

Forskare från Lund kan ha hittat ett sätt att göra svårbehandlad bröstcancer mottaglig för behandling.

Ökad risk för aortasjukdom med viss antibiotika

Användning av kinolonantibiotika tycks kunna kopplas till ökad risk för aortaaneurysm, enligt en ny registerstudie.

Hopp om effektivare vaccin nästa år

Arbetet med att ta fram vaccin för nästa influensasäsong har startat. Jämfört med årets vaccin kommer det sannolikt att innehålla skydd mot fler virusstammar.

Brexit sinkar EMA:s arbete mot djurförsök

Myndighetens flytt från London till Amsterdam gör att djurförsöksarbetet prioriteras ned.

Cannabissubstans inte bättre än placebo

Cannabinoiden CBDV hade inte bättre effekt än placebo på patienter med epilepsi, enligt en klinisk fas II-studie.

RA-läkemedel inte bättre mot smärta än placebo

Hydroxiklorokin gav inte bättre resultat mot smärta vid behandling av artros i händerna, visar en ny studie.

”Kopparpåverkan går inte att utesluta”

Det kan finnas individuell känslighet för kopparen från spiraler. Det finns dock inget vetenskapligt underlag som tyder på det. Här saknas studier.
2