Forskning och utveckling

Längre tid med opioider gav ökad risk för beroende

Tiden med opiater som smärtstillare efter operation hade större betydelse för beroende än dosering, enligt studie.
1

Snabbspår för CAR-T-terapi för blodcancerdiagnos

Läkemedlet Kymriah som är godkänt för akut lymfatisk leukemi för barn, beviljas fast track-status för lymfom.

Rening av läkemedel möjligt för privatpersoner

En produkt som sägs rena toalettvattnet från läkemedelsrester säljs nu till privatpersoner.
Annons

Pfizer ger upp forskning om Alzheimerläkemedel

Företagets omfattande forskning för att hitta ett läkemedel mot Parkinson och Alzheimer läggs ner.

Pengar till forskning på barncancer och hjärtfel

Fyra forskare får fem miljoner kronor för att studera kopplingen mellan barncancer och hjärtsjukdomar.

Antibiotika kan minska risken för könssjukdomar

Studie visar att profylaktisk antibiotika minskade risken att få bland annat syfilis för män som har sex med män.
1

Förhoppningar för ”vaccin” mot opioidmissbruk

En substans som har visat sig blockera effekten av heroin i prekliniska studier kan bli medicin mot missbruk.
1

Posititvt resultat för CBD mot psykossjukdom

Cannabisämnet minskade de psykotiska symtomen mer än placebo på personer med schizofreni.
1

Snabbspår för läkemedel mot Wilsons sjukdom

Det svenska bolaget Wilson Therapeutics har beviljats fast track-status av USA:s läkemedelsmyndighet.

Otydligt vad partierna vill inom forskningsområdet

De politiska partiernas forskningspolitik tycks vara okänd för de flesta. Det visar undersökningen VA-barometern

Liten ökad risk med adhd-läkemedel

Medicinering mot adhd med metylfenidat under graviditetens första trimester innebar en något ökad risk för hjärtfel hos barnet, visar en ny studie.

Nya cancerläkemedel testas direkt på tumören

En ny teknik utvecklad vid Sahlgrenska cancer centrum kan förbättra både diagnostik och läkemedelsutveckling.

Jäst kan ge billigare proteinläkemedel

Ett viktigt steg mot en effektivare produktion av läkemedel har tagits då jästens metabolism kartlagts.
1

AI kan förutspå förändrat vaccinationsbeteende

Analyser av beteenden i sociala medier kan upptäcka förändrade vaccinattityder år innan sjukdomsutbrott.

Många utvecklar läkemedel inom immunonkologi

Fler än 2 000 substanser inom immunterapiområdet är under utveckling, visar en ny rapport.

Ny studie: Antabus effektivt mot cancer

Läkemedlet mot alkoholberoende dödar också cancerceller. Nu vet forskare för första gången hur.
1