Folkhälsa

Branschen väntar sig diskussion om juridiken

Följderna av EU-domstolens vaccinbeslut återstår att se men, klart är att det får följder för läkemedelsbranschen.

Ytterligare landsting inför vaccin mot rotavirus

I väntan på regeringsbeslut om rotavaccin till alla barn inför nu Värmland som femte landsting rotavaccination.

Vanligare med anmälda biverkningar hos kvinnor

Både vad gäller allvarliga och vanligare biverkningar ligger kvinnor i topp när det gäller anmälda biverkningar.
Annons

Sverige trycker på för ökade miljökrav i EU

Ett ökat miljöfokus på läkemedelsområdet. Det ville sjukvårdsministern se vid EU:s hälsoministermöte idag.

Globalt samarbete ska snabba på ny antibiotika

Läkemedelsmyndigheterna i EU, Japan och USA har kommit överens om gemensamma krav.

Osäkerhet kring smärtbehandling

Många läkare är osäkra, särskilt kring opioider. För första gången kommer därför Läkemedelsverket med behandlingsrekommendationer för långvarig smärta.

”Vi behöver en etisk strategi”

Statens medicinsk-etiska råd har gjort en egeninitierad rapport om kroppsnära teknik i hälso- och sjukvården.

Lärare för undervisning om läkemedel

Lärare i en av den finska staden Kuopios största grundskolor har inget emot att undervisa mer om läkemedel, men saknar uppmuntran från skolledningen.
Annons

WHO delar in antibiotika för att förhindra resistens

Världshälsoorganisationen delar in antibiotika i tre kategorier i sin lista över livsnödvändiga läkemedel.

Vill se mer om läkemedel på schemat

Finska Läkemedelsverket arbetar för att grundskolorna i Finland ska lära ut om god läkemedelsanvändning. Nu är det upp till lärarna och skolledningarna.

Läkemedel och miljö högt upp på agendan

Runt 250 ton läkemedel hamnar i hushållssoporna varje år. Hållbarhet och miljö är högaktuella frågor.

Barn i Nyköping erbjuds vaccin mot meningokocker

Efter ett tredje fall av hjärnhinneinflammation i Nyköping har smittskyddsläkaren i Sörmland beslutat om vaccin.

Finska resenärer ska testa diarrévaccin

Ett vaccin som kan rädda hundratusentals barn i utvecklingsländer – och turisters semesterresor – ska nu testas av finländska resenärer i Benin i Västafrika.

Antidepressiva läkemedel påverkar fiskars beteende

SSRI-preparat i halter som förekommer i ytvattnet påverkar bland annat ätbeteendet, visar avhandling.

Ny WHO-plan ska tackla ökningen av demens

Den globala handlingsplanen presenteras nästa vecka och väntas undertecknas av närmare 100 hälsoministrar.

Forskningsprogram om antibiotikaresistens

Vetenskapsrådet får i uppdrag av regeringen att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram.