Folkhälsa

Vaccin försenades på grund av paketkaos

Upprepade leveransproblem hos Postnord innebar att ett stort antal vaccinförsändelser blev obrukbara.

För tidigt födda barn
bör vaccineras tidigt

En ny litteraturstudie visar att prematura barn bör vaccineras mot bland annat kikhosta vid 8 veckors ålder.
2

”Vi tycker att det är viktig information”

Att behandla hypotyreos med sköldkörtelprodukter som inte är godkända läkemedel innebär en risk för att under- eller överdosera.
10

Stor risk för läkemedelsbrist vid kris

Det saknas beredskap för en tryggad läkemedelsförsörjning vid händelse av krig eller kris. Det visar en ny rapport från Riksrevisionen.

Högsta talen någonsin
av insjuknade i TBE

Under förra året diagnostiserades närmare 400 personer med den fästingburna sjukdomen, vilket är rekord.
3

Femtioåringar bör få extra dos vaccin mot TBE

Enligt nya rekommendationer bör personer från 50 år och uppåt utöka grundvaccinationen mot TBE.

Ytterligare stöd
för barnvaccinering

Full uppsättning av vaccin under de första månaderna i livet stör inte immunförsvaret, enligt ny studie.

Stora skillnader i läkemedelsbehandling

Det finns både regionala och socioekonomiska skillnader när det gäller läkemedelsbehandling för Alzheimer.

Hopp om effektivare vaccin nästa år

Arbetet med att ta fram vaccin för nästa influensasäsong har startat. Jämfört med årets vaccin kommer det sannolikt att innehålla skydd mot fler virusstammar.

Nya riktlinjer för utveckling av läkemedel för Alzheimer

EMA:s nya riktlinjer ska underlätta för utvecklingen av läkemedel som kan hindra eller bota sjukdomen.

Mässlingsvaccin skyddade mot mer än mässling

En studie i Ghana visar att mässlingsvaccinering ledde till lägre dödlighet sett till alla dödsorsaker.  

Vill stärka undervisningen om antibiotika i skolan

Har lärarna tillräckligt bra förutsättningar för att lära ut om antibiotika och resistens? Nu ska frågan undersökas.
1

Hopp om större framgång
i kampen mot kolera

Ökad tillverkning av vaccin och mer lättdistribuerade doser förbättrar förutsättningarna för vaccinering.

Stor försäljning av olaglig antibiotika

Den okontrollerade försäljningen av icke godkända läkemedel i Indien underminerar försöken att stävja den ökande antibiotikaresistensen.

36 miljoner dödsfall kan förhindras med vaccin

Forskare har räknat på hur många liv och hur många familjers ekonomier som räddas tack vare vacciner.

600 kilo läkemedel läcker ut bara i skånska vatten

En kartläggning av utsläppen vid de skånska reningsverken visar stora mängder läkemedelsrester.
1