Folkhälsa

Brett stöd för HPV-vaccin till pojkar

Majoriteten av remissvaren är positiva till att erbjuda även pojkar HPV-skydd inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Nu väntar regeringens beslut i frågan.

Ny tjänst ska öka biverkningsrapporteringen

Hälso- och sjukvårdens rapportering av biverkningar kopplas i ett pilotförsök ihop med journalsystemet.

Stor översikt: vaccin mot hpv säkert och effektivt

En genomgång av publicerade kliniska studier ger ytterligare stöd för hpv-vaccinens effekt och säkerhet.
Annons

Stort engagemang på möte om antibiotikaresistens

Både skräddarsydda budskap och breda utbildnings-
insatser behövs i arbetet mot antibiotikaresistens.

Möte sätter fokus på antibiotika

Rätt budskap till rätt person är avgörande för all kommunikation. Även när det rör antibiotika. I Stockholms läns landsting satsar man nu på ett nytt sätt för att nå ut.

Nytt projekt ska lära barn mer om läkemedel

Med inspiration från Finland vill Läkemedelsverket öka kunskapen om läkemedel hos barn i grundskolan.

Så ska fler fås att välja hpv-vaccin

Andelen flickor som vaccinerats mot hpv ligger fortsatt på runt 80 procent. Nu startar Folkhälsomyndigheten en studie för att öka vaccinationsviljan ytterligare.

Ökad misstro mot vaccin oroar på EU-nivå

Europaparlamentet uttrycker en stark oro och varnar för den minskande vaccineringsgraden inom EU.

Fler äldre får fler än tio läkemedel

Fler personer som är 75 år och äldre får fler än tio läkemedel. De regionala skillnaderna är mycket stora. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Folkhälsohot: antibiotika-konsumtionen ökar stort

Den globala konsumtionen av antibiotika, inklusive de sorter som endast ska användas i nödfall, fortsätter öka.

Barn på sjukhus får för mycket antibiotika

Det sker en stor överförskrivning av förebyggande antibiotika för barn, visar en ny internationell studie.

Vaccin försenades på grund av paketkaos

Upprepade leveransproblem hos Postnord innebar att ett stort antal vaccinförsändelser blev obrukbara.

För tidigt födda barn
bör vaccineras tidigt

En ny litteraturstudie visar att prematura barn bör vaccineras mot bland annat kikhosta vid 8 veckors ålder.
4

”Vi tycker att det är viktig information”

Att behandla hypotyreos med sköldkörtelprodukter som inte är godkända läkemedel innebär en risk för att under- eller överdosera.
17

Stor risk för läkemedelsbrist vid kris

Det saknas beredskap för en tryggad läkemedelsförsörjning vid händelse av krig eller kris. Det visar en ny rapport från Riksrevisionen.

Högsta talen någonsin
av insjuknade i TBE

Under förra året diagnostiserades närmare 400 personer med den fästingburna sjukdomen, vilket är rekord.
3