Beslut och riktlinjer

Bristande uppföljning av nya cancerläkemedel

Uppföljningen av nya cancerläkemedel är ofullständig. Alla kliniker rapporterar inte som de ska.

Mabthera på Kloka listan för behandling av ms

Nästa års upplaga av Kloka listan är klar. Bland nyheterna finns lymfomläkemedlet Mabthera med som rekommendation för behandling av multipel skleros.

Avgifterna från Läkemedelsverket höjs

Avgifterna som Läkemedelsverket tar ut för sina olika verksamheter kommer att höjas. Men någon drastisk prishöjning för kliniska prövningar som myndigheten ville ha blir det inte.
Annons

Nya råd för behandling av depression hos unga

För första gången kommer Läkemedelsverket med rekommendationer om hur unga med depression och ångest bör behandlas.

Hepatit C-behandling kan reaktivera hepatit B

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté varnar för att antivirala läkemedel mot hepatit C kan ge risk för reaktivering av hepatit B.

Vanliga svampmedel blir receptbelagda

Flera receptfria läkemedel mot svamp kommer i framtiden endast att kunna hämtas ut mot recept.

Många väntar på beslut om hiv-medlet Truvada

Efterlängtad förebyggande hiv-behandling finns, men förskrivs i dagsläget inte på hiv-mottagningen Venhälsan i Stockholm, eftersom frågor om finansiering och medicinsk uppföljning inte är lösta.

Oklarheter kring Prep

Truvada är godkänt som Pre-expositions profylax för hiv i EU, men i Sverige råder oklarheter kring hur läkemedlet ska subventioneras.
Annons

”Vi förstår helt enkelt inte varandra”

Mikael Hoffmann bloggar om hur samarbetet mellan olika yrkesgrupper i läkemedelskedjan kan förbättras.

Strängare krav för homeopati i USA

Amerikanska konsumentverket stramar upp riktlinjerna för hur homeopatiska preparat får marknadsföras.
10

Nu förnyas riktlinjerna för tidiga prövningar

Den europeiska läkemedelsmyndigheten ökar fokus på dosökning och maxdos när läkemedel testas i människa för första gången.

Generika sparar miljarder i läkemedelskostnader

Sverige har bland de lägsta läkemedelskostnaderna i Europa, visar ny studie från TLV.

Projekt ska öka kunskapen om antibiotikaresistens

Nu efterfrågar Folkhälsomyndigheten avföringsprover från 250 stockholmare. Personer mellan 18 och 65 år som inte ätit antibiotika de senaste månaderna, kan skicka sitt bajs med posten och få provsvar och en biobiljett...

Framåt för stegvist godkännande

I en rapport föreslår Läkemedelsverket en ny benämning på det koncept som på engelska heter Adaptive pathways. ?Behovsanpassad utvecklingsväg? tycker myndigheten är en bra svensk benämning för det som nu blir ett...

Säkert att använda p-piller vid amning

Hormonella preventivmedel är säkra att använda under amning, visar långtidsstudier.

EMA släpper all data från kliniska prövningar

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA ska börja lägga ut all data från kliniska prövningar på nätet.