Beslut och riktlinjer

Överklagande kan försena upphandling av hpv-vaccin

Glaxosmithkline har överklagat landstingens beslut att direktupphandla niovalent hpv-vaccin.

Beslut: Effektivare hpv-skydd på gång

Från och med september 2019 kommer flickor i Sverige att erbjudas ett effektivare hpv-vaccin som skyddar mot fler virusstammar och ger bättre cancerskydd.

Ny behandlingsmöjlighet vid spridd lungcancer

Fler patienter med spridd lungcancer kan få tillgång till antikroppen Keytruda efter ett EU-godkännande.

Nya rön ändrar behandling av resistent tbc

Fler med multiresistent tuberkulos kan räddas med ökad användning av nya läkemedel visar en stor studie.

Läkemedelsverket och FDA ska samarbeta kring tillsyn

Inom kort kan de de båda myndigheterna granska läkemedelstillverkare på uppdrag av varandra.

Ännu inget beslut om hpv-vaccin för pojkar

Regeringen är ännu inte redo att säga ja eller nej till vaccin mot humant papillomvirus, hpv, även för pojkar.

Hon ska utreda krisberedskapen i vården

Åsa Kullgren får regeringens uppdrag att utreda hälso- och sjukvårdens beredskap att hantera allvarliga kriser.

En miljon till farmaceutiska tjänster på apotek

Regeringen avsätter en miljon kronor till den förstudie om farmaceutiska tjänster som TLV ska genomföra.

Hjärtmedicin från kinesisk tillverkare dras tillbaka

Hjärtmedicin innehållande spår av cancerframkallande ämne dras tillbaka från den europeiska marknaden.

Apotekarsocieteten tar plats i styrelsen

Apotekarsocietetens vd Karin Meyer har av regeringen utsetts till en av fem ledamöter i den styrelse som från och med den 1 juli ska leda Läkemedelsverket.

Journalprojekt beskrivs som “gråzon”

Reglerna för studenters tillgång till patientjournaler har inte varit glasklara, menar regionjuristen i Region Uppsala. ”Vi har varit medvetna om att det är en gråzon."

Vätskebehandling av barn ska göras säkrare

Ny behandlingsrekommendation ska minska risken för allvarliga komplikationer när barn får vätskedropp.

Kan kräva barnskydd på vissa förpackningar

Läkemedelsverket listar drygt 50 läkemedelssubstanser som bedömts vara extra farliga för barn att få i sig.

Narkotikaklassning ska stoppa illegal handel

Ett förslag från Läkemedelsverket ska krympa den växande svarta missbruksmarknaden för pregabalin.

Ingen tidigareläggning av vaccin mot mässling

Barn i Sverige kommer även fortsättningsvis att få den första dosen MPR-vaccin vid 18 månaders ålder.

Behandling med Keytruda och Tecentriq begränsas

Tidiga data visar att preparaten ger sämre överlevnad hos vissa med cancer i urinblåsan eller urinvägarna.