Beslut och riktlinjer

Kostnadsfria läkemedel för barn ska utvärderas

Socialstyrelsen får i uppdrag att undersöka resultatet av reformen, bland annat om förskrivningarna har ökat.

Nya lagen om kliniska prövningar skjuts fram

En ny EU-förordning som reglerar alla kliniska prövningar kommer inte att träda i kraft då det var tänkt.

EU-dom ger vaccin skulden för sjukdom

Även utan vetenskapligt bekräftad koppling kan vaccin anses orsaka sjukdom. Det är resultatet efter en dom i EU-domstolen, som menar att indicier räcker för bevis.
Annons

Ytterligare landsting inför vaccin mot rotavirus

I väntan på regeringsbeslut om rotavaccin till alla barn inför nu Värmland som femte landsting rotavaccination.

Nytt bröstcancerläkemedel når fler efter sidoavtal

Läkemedlet ger cirka tio månader längre överlevnad och blir efter subvention tillgängligt för patienter i hela landet.

”Anledning att vara speciellt noggrann”

Ökningen av adhd-läkemedel kan tyda på att det har skett en indikationsglidning. Nu vill myndigheterna diskutera utvecklingen med professionen.
2

Globalt samarbete ska snabba på ny antibiotika

Läkemedelsmyndigheterna i EU, Japan och USA har kommit överens om gemensamma krav.

Osäkerhet kring smärtbehandling

Många läkare är osäkra, särskilt kring opioider. För första gången kommer därför Läkemedelsverket med behandlingsrekommendationer för långvarig smärta.
Annons

Kortare väntetid för försäljning av biosimilarer

Ett beslut i högsta domstolen i USA slopar de sex månadernas väntetid för försäljning av biosimilarer.

Daclizumab granskas av läkemedelsmyndigheten

MS-läkemedlet granskas av EMA:s säkerhetskommitté efter att en patient dött i akut leversvikt.

Så ska missbrukare får tillgång till Naloxon

En snabbutredning ger svar på hur läkemedlet naloxon ska göras tillgängligt för personer utanför sjukvården.

Information och kunskap om generika ska bli bättre

I en rapport från Läkemedelsverket föreslås åtgärder för att öka kunskapen kring generiskt utbyte av läkemedel.

Läkemedelskommittéer ska slopas enligt utredning

Utredning som läggs fram idag föreslår vårdkommittéer istället för dagens läkemedelskommittéer.

Apotek i Västerbotten får mest i glesbygdsbidrag

Drygt tio miljoner kronor får 34 apotek i landet dela på när i TLV:s utdelning av glesbygdsbidrag för förra året.

Fortsatt subvention för Xtandi och Zytiga

Läkemedlen för prostatacancer kommer att finnas kvar inom förmånssystemet med generell subvention.

Fler ska behandlas med nya diabetesläkemedel

Socialstyrelsen rekommenderar att fler diabetiker ska behandlas med nya effektiva glukossänkare.