Beslut och riktlinjer

”Det skulle behövas en ny utredning”

Principerna om sjukvårdens prioriteringar är 20 år gamla. De kan behöva ses över, anser etikexpert.
LÄKEMEDELSRIKSDAGEN 2017

Värdering av läkemedel knivig fråga

Årets tema på Läkemedelsriksdagen, Hur värdesätter vi medicinska resultat? sätter fingret på en av framtidens stora utmaningar.

Nya uppdrag i nationella läkemedelsstrategin

En ny aktivitet är utredning av behovet av kunskapsstöd för egenvårdsrådgivning på apotek.

EU och USA samarbetar kring inspektioner

EU och USA kommer kunna utnyttja varandras kontroller av anläggningar där läkemedel tillverkas.

Bristande uppföljning av nya cancerläkemedel

Uppföljningen av nya cancerläkemedel är ofullständig. Alla kliniker rapporterar inte som de ska.

Mabthera på Kloka listan för behandling av ms

Nästa års upplaga av Kloka listan är klar. Bland nyheterna finns lymfomläkemedlet Mabthera med som rekommendation för behandling av multipel skleros.

Avgifterna från Läkemedelsverket höjs

Avgifterna som Läkemedelsverket tar ut för sina olika verksamheter kommer att höjas. Men någon drastisk prishöjning för kliniska prövningar som myndigheten ville ha blir det inte.

Nya råd för behandling av depression hos unga

För första gången kommer Läkemedelsverket med rekommendationer om hur unga med depression och ångest bör behandlas.

Hepatit C-behandling kan reaktivera hepatit B

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté varnar för att antivirala läkemedel mot hepatit C kan ge risk för reaktivering av hepatit B.

Vanliga svampmedel blir receptbelagda

Flera receptfria läkemedel mot svamp kommer i framtiden endast att kunna hämtas ut mot recept.

Många väntar på beslut om hiv-medlet Truvada

Efterlängtad förebyggande hiv-behandling finns, men förskrivs i dagsläget inte på hiv-mottagningen Venhälsan i Stockholm, eftersom frågor om finansiering och medicinsk uppföljning inte är lösta.

Oklarheter kring Prep

Truvada är godkänt som Pre-expositions profylax för hiv i EU, men i Sverige råder oklarheter kring hur läkemedlet ska subventioneras.

”Vi förstår helt enkelt inte varandra”

Mikael Hoffmann bloggar om hur samarbetet mellan olika yrkesgrupper i läkemedelskedjan kan förbättras.

Strängare krav för homeopati i USA

Amerikanska konsumentverket stramar upp riktlinjerna för hur homeopatiska preparat får marknadsföras.
10

Nu förnyas riktlinjerna för tidiga prövningar

Den europeiska läkemedelsmyndigheten ökar fokus på dosökning och maxdos när läkemedel testas i människa för första gången.

Generika sparar miljarder i läkemedelskostnader

Sverige har bland de lägsta läkemedelskostnaderna i Europa, visar ny studie från TLV.