Beslut och riktlinjer

”Vi har följt kommissionens beslut”

Danska Laegemiddelstyrelsen menar att man rättat sig efter EU-kommissionens beslut och fullgjort sina legala skyldigheter gällande paracetamol-indragning.

Läkemedelsverket ska ledas av en styrelse

Uppdaterad. Regeringen har beslutat att Läkemedels-
verket från den 1 juli ska vara en styrelsemyndighet.

Paracetamol med fördröjd frisättning kvar i Danmark

Trots EMA:s beslut att dra in paracetamol med fördröjd frisättning blir produkten kvar på den danska marknaden.
Annons

Svensk migränupptäckt godkänd i USA

Det första i en helt ny klass läkemedel mot migrän har godkänts av FDA. Bakom upptäckten står en svensk.

Ny tjänst ska öka biverkningsrapporteringen

Hälso- och sjukvårdens rapportering av biverkningar kopplas i ett pilotförsök ihop med journalsystemet.

Rekommendation för ms-behandling tas bort

På grund av nya regler kring läkemedelsförsäkringen tas rekommendationerna för ms bort ur Kloka Listan.

Digital läkemedels-information för föräldrar

Ett digitalt material ska hjälpa vårdnadshavare att sköta sina barns läkemedelshantering på rätt sätt.

Fälls för marknadsföring av läkemedel som inte fanns

Läkemedlet som beskrevs i en bilaga till Dagens Nyheter var godkänt i EU, men inte tillgängligt i Sverige.

Omstritt myelom-medel nu tillgängligt för patienter

Efter många turer har nu NT-rådet och företaget Janssen nått ett avtal för myelomläkemedlet Darzalex.

En miljard extra för läkemedelsförmånerna

Bidraget för läkemedelsförmånerna höjs. Det framkommer i regeringens vårändringsbudget.

Patientmedverkan fokus i ny läkemedelsstrategi

Stockholms läns landsting har tagit fram en ny femårig strategi för läkemedelsarbetet i regionen.

Nej till farmaceutsortiment som ny läkemedelskategori

Läkemedelsverket tycker inte att någon ny kategori behövs. Informationen till patienter kan dock bli bättre.

CBD-oljor förbjuds av Läkemedelsverket

Produkter som innehåller cannabidiol är läkemedel. Det slår Läkemedelsverket fast efter att utrett flera ärenden.

Riktlinjer ska ge likvärdig behandling av endometrios

För första gången har Socialstyrelsen tagit fram nationella riktlinjer för hur endometrios ska behandlas.

Så ska barnläkemedel hanteras säkrare

Systematiskt arbete och kunskap om "best practice" ska få ned riskerna vid beredning och iordningställande av läkemedel för barn.

”Vi tycker att det är viktig information”

Att behandla hypotyreos med sköldkörtelprodukter som inte är godkända läkemedel innebär en risk för att under- eller överdosera.
17