Beslut och riktlinjer

Nya rekommendationer för diabetesbehandling

Individanpassning betonas i Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer för diabetes typ 2.

Cancerläkemedlet Tagrisso in i högkostnadsskyddet

Den nya behandlingen för vuxna med icke-småcellig lungcancer kommer att subventioneras från oktober.

Tillbakadragning av Alvedon 665 omprövas

EMA:s säkerhetskommitté ska göra en ny bedömning av nytta och risk för paracetamol med modifierad frisättning.
Annons

Ingen rekommendation för användning av Translarna

NT-rådet ger landstingen fortsatta rekommendationen att avstå från nyinsättning av Duchennes-läkemedlet.

Första biosimilaren mot cancer godkänd i USA

En biosimilar till cancerläkemedlet Avastin finns nu på den amerikanska marknaden efter godkännande av FDA.

”Kan se på möjligheterna till ett försäljningsförbud”

Alvedon med modifierad frisättning kan komma att förbjudas i Sverige innan EMA kommer med beslut.

Osteoporosmedel försvinner från marknaden

Vikande försäljning ligger bakom beslutet. Därmed finns inget läkemedel med den aktiva substansen tillgängligt.

Rekommenderar hivprofylax

Folkhälsomyndigheten anser att förebyggande behandling mot hiv bör ges till personer med ökad risk för infektion. Det är en rekommendation många väntat på.
Annons

Överenskommelse om att dela hemlig information

Samarbetet mellan de amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheterna formaliseras ytterligare.

Kostnadsfria läkemedel för barn ska utvärderas

Socialstyrelsen får i uppdrag att undersöka resultatet av reformen, bland annat om förskrivningarna har ökat.

Nya lagen om kliniska prövningar skjuts fram

En ny EU-förordning som reglerar alla kliniska prövningar kommer inte att träda i kraft då det var tänkt.

EU-dom ger vaccin skulden för sjukdom

Även utan vetenskapligt bekräftad koppling kan vaccin anses orsaka sjukdom. Det är resultatet efter en dom i EU-domstolen, som menar att indicier räcker för bevis.
2

Ytterligare landsting inför vaccin mot rotavirus

I väntan på regeringsbeslut om rotavaccin till alla barn inför nu Värmland som femte landsting rotavaccination.

Nytt bröstcancerläkemedel når fler efter sidoavtal

Läkemedlet ger cirka tio månader längre överlevnad och blir efter subvention tillgängligt för patienter i hela landet.

”Anledning att vara speciellt noggrann”

Ökningen av adhd-läkemedel kan tyda på att det har skett en indikationsglidning. Nu vill myndigheterna diskutera utvecklingen med professionen.
2

Globalt samarbete ska snabba på ny antibiotika

Läkemedelsmyndigheterna i EU, Japan och USA har kommit överens om gemensamma krav.