Beslut och riktlinjer

Snabbspår för läkemedel mot Wilsons sjukdom

Det svenska bolaget Wilson Therapeutics har beviljats fast track-status av USA:s läkemedelsmyndighet.

Nya rekommendationer om urinvägsinfektion

Resistensläget har förändrats sedan de förra rekommendationerna, skriver Läkemedelsverket.

Prostatacancerläkemedlet Xofigo ska utredas

En pågående klinisk studie har visat på en ökad risk för död och frakturer. Nu ska läkemedlet granskas.
Annons

Hoppas på färre komplicerade förgiftningar

Läkemedelsverket tycker att PRAC:s beslut att behålla sin rekommendation att dra in Alvedon 665 är rimligt.
1

Esmya ska granskas efter allvarliga leverskador

Läkemedlet som ges för behandling av myom, och som även testas för behandling av pmds, ska granskas.

Efter omprövning: Alvedon 665 dras tillbaka

Ny säkerhetsgranskning av långtidsverkande paracetamol ändrar inte tidigare rekommendation.
3

Klart med lagförslag om antroposofmedel

Ändringarna som krävs för att genomföra beslutet om antroposofmedel finns nu som en lagrådsremiss.

Läkemedelsverkets beslut om CBD-olja skjuts fram

Frågan om CBD-olja ska klassas som läkemedel eller inte är fortfarande öppen. Beslut väntas runt årsskiftet
7
Annons

EMA till Amsterdam

Den europeiska läkemedelsmyndighetens nya hemland kommer att bli Nederländerna. Det beslutade unionens länder efter en omröstning i tre steg.

Onödigt behandla blodtryck under 140

Risken för död och hjärt-kärlsjukdom sänks inte visar ny metastudie i JAMA av två svenska forskare. Samtidigt sänks gränsen för hypertoni i USA till 130 mm Hg.

”På den punkten håller vi inte med”

Den digitala vårdgivaren Kry delar inte Stramas bedömning när det gäller antibiotikaförskrivning för halsfluss. Nu förklarar Kry sin egen bedömning.
2

Får böta för annons för cancerläkemedel

Marknadsföring av cancerläkemedlen Opdivo och Yervoy i en annonsbilaga bryter mot god branschsed, enligt IGN.

Betänkandet om läkemedelspriser försenat

Först nästa höst kommer förslag från Toivo Heinsoos utredning om prissättning av läkemedel att presenteras.

Användning av Zinbryta bör begränsas

Läkemedlet för behandling av MS kan ge oförutsedda och allvarliga leverskador, även efter behandling.

Särläkemedel läggs till i högkostnadsskyddet

Läkemedlet Kuvan subventioneras för patienter med den ovanliga ämnesomsättningssjukdomen fenylketonuri.

Nya rekommendationer för diabetesbehandling

Individanpassning betonas i Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer för diabetes typ 2.