Beslut och riktlinjer

”Jag förväntade mig det här remissyttrandet”

Kanslirådet Maarten Sengers om Datainspektionens nej till lagförslaget om nationell läkemedelslista.

Säkrare hantering av läkemedel för barn

För att höja säkerheten kring läkemedel för barn har Läkemedelsverket tagit fram ett nytt kunskapsdokument.

Tillgänglighet till Naloxon ska bli större

Två myndigheter får i uppdrag av regeringen att utreda hur Naloxon ska finnas utanför hälso- och sjukvården.  

Läkemedel dras tillbaka efter bristande studier

Ett indiskt CRO-bolag har förvanskat studiedata. Nu återkallar EMA de läkemedel som godkänts utifrån dem.

”Det skulle behövas en ny utredning”

Principerna om sjukvårdens prioriteringar är 20 år gamla. De kan behöva ses över, anser etikexpert.
LÄKEMEDELSRIKSDAGEN 2017

Värdering av läkemedel knivig fråga

Årets tema på Läkemedelsriksdagen, Hur värdesätter vi medicinska resultat? sätter fingret på en av framtidens stora utmaningar.

Nya uppdrag i nationella läkemedelsstrategin

En ny aktivitet är utredning av behovet av kunskapsstöd för egenvårdsrådgivning på apotek.

EU och USA samarbetar kring inspektioner

EU och USA kommer kunna utnyttja varandras kontroller av anläggningar där läkemedel tillverkas.

Bristande uppföljning av nya cancerläkemedel

Uppföljningen av nya cancerläkemedel är ofullständig. Alla kliniker rapporterar inte som de ska.

Mabthera på Kloka listan för behandling av ms

Nästa års upplaga av Kloka listan är klar. Bland nyheterna finns lymfomläkemedlet Mabthera med som rekommendation för behandling av multipel skleros.

Avgifterna från Läkemedelsverket höjs

Avgifterna som Läkemedelsverket tar ut för sina olika verksamheter kommer att höjas. Men någon drastisk prishöjning för kliniska prövningar som myndigheten ville ha blir det inte.

Nya råd för behandling av depression hos unga

För första gången kommer Läkemedelsverket med rekommendationer om hur unga med depression och ångest bör behandlas.

Hepatit C-behandling kan reaktivera hepatit B

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté varnar för att antivirala läkemedel mot hepatit C kan ge risk för reaktivering av hepatit B.

Vanliga svampmedel blir receptbelagda

Flera receptfria läkemedel mot svamp kommer i framtiden endast att kunna hämtas ut mot recept.

Många väntar på beslut om hiv-medlet Truvada

Efterlängtad förebyggande hiv-behandling finns, men förskrivs i dagsläget inte på hiv-mottagningen Venhälsan i Stockholm, eftersom frågor om finansiering och medicinsk uppföljning inte är lösta.

Oklarheter kring Prep

Truvada är godkänt som Pre-expositions profylax för hiv i EU, men i Sverige råder oklarheter kring hur läkemedlet ska subventioneras.