Beslut och riktlinjer

”Vi tycker att det är viktig information”

Att behandla hypotyreos med sköldkörtelprodukter som inte är godkända läkemedel innebär en risk för att under- eller överdosera.
10

Stor risk för läkemedelsbrist vid kris

Det saknas beredskap för en tryggad läkemedelsförsörjning vid händelse av krig eller kris. Det visar en ny rapport från Riksrevisionen.

Läkemedelsverket avråder från självmedicinering

Myndigheten går ut med information om riskerna med att använda sköldkörtelprodukter för självmedicinering.
142

Zinbryta granskas efter hjärninflammationer

Företaget meddelar att de kommer att dra tillbaka läkemedlet, som behandlar skovvis MS, från marknaden.

Nya riktlinjer för utveckling av läkemedel för Alzheimer

EMA:s nya riktlinjer ska underlätta för utvecklingen av läkemedel som kan hindra eller bota sjukdomen.

Nationell läkemedelslista kan vara på plats om två år

I dag fattar regeringen beslut om de lagförslag som krävs för en samlad nationell läkemedelslista.

Klart med slutdatum för Alvedon 665

EU-kommissionen har fattat det slutgiltiga beslutet om indragningen. Nu uppmanas patienter och förskrivare att planera övergång till alternativ behandling.

Då försvinner Alvedon 665 från marknaden

Inom kort väntas EU-kommissionen fatta beslut om indragning. Beslutet ska verkställas inom 30 dagar.

Sjukvårdspersonal bör erbjudas mässlingsvaccin

En oberoende skandinavisk kommitté uppmanar hälso- och sjukvården att erbjuda kostnadsfri vaccinering.

Proposition läggs om antroposofiska läkemedel

Idag lämnar regeringen ett lagförslag som tar bort särlösningen för antroposofiska medel till riksdagen.

Bättre information om riskerna med retinoider

Försiktighetsåtgärderna ska skärpas för läkemedlen som behandlar svår acne och psoriasis, anser PRAC.

Vill se säkrare användning av valproat

Tydligare varningstexter och åtgärdsprogram för att förhindra graviditet föreslås av EMA:s säkerhetskommitté för att minska riskerna för fosterskador med läkemedlet.

Utökad försiktighet för läkemedlet Esmya

Inga nya patienter ska sättas in på läkemedlet som misstänkts orsaka leverskador, anser PRAC.

EMA vann mål i EU
om datatillgänglighet

Läkemedelsmyndigheten fick rätt i EU-domstolen gentemot läkemedelsbolag rörande datatillgänglighet.

Handelsmarginalen kommer inte att förändras

Apotekens handelsmarginal för förmånsberättigade läkemedel kommer inte ses över i nuläget, meddelar TLV.

Informationen måste bli bättre om kopparspiral

Inga orsakssamband har hittats när Läkemedelsverket utrett ett kraftigt ökat antal biverkningsrapporter.
23