Behandling

Nu ska marknaden för nätläkare utredas

Regeringen ger Göran Stiernstedt i uppdrag att utreda vilken vård som är lämplig att erbjuda via digitala tjänster.

Nationell läkemedelslista kan vara på plats om två år

I dag fattar regeringen beslut om de lagförslag som krävs för en samlad nationell läkemedelslista.

Litium bäst vid bipolär sjukdom

Patienter med bipolär sjukdom hade lägre risk för återinläggning på sjukhus om de behandlades med litium jämfört med andra stämningsstabiliserande läkemedel.
Annons

Läkemedel för ovanlig skelettsjukdom godkänt

Efter godkännande av EU-kommissionen finns nu ett första läkemedel för sjukdomen XLH på marknaden.

Ny substans effektiv mot cancermutation

Substansen larotrectinib visar god effekt vid behandling av både vuxna och barn med TRK-muterad cancer.

Klart med slutdatum för Alvedon 665

EU-kommissionen har fattat det slutgiltiga beslutet om indragningen. Nu uppmanas patienter och förskrivare att planera övergång till alternativ behandling.

Antidepressiva bättre än placebo mot depression

I en stor metaanalys har forskare undersökt och rangordnat effekten av 21 antidepressiva substanser.

Forskare undersöker förmåga till egenvård

Varför förlitar sig vissa på egenvård vid lindriga åkommor? Det ska undersökas i ett forskningsprojekt.
Annons

Då försvinner Alvedon 665 från marknaden

Inom kort väntas EU-kommissionen fatta beslut om indragning. Beslutet ska verkställas inom 30 dagar.

Vill se säkrare användning av valproat

Tydligare varningstexter och åtgärdsprogram för att förhindra graviditet föreslås av EMA:s säkerhetskommitté för att minska riskerna för fosterskador med läkemedlet.

Utökad försiktighet för läkemedlet Esmya

Inga nya patienter ska sättas in på läkemedlet som misstänkts orsaka leverskador, anser PRAC.

Så ska rapporteringen
om biverkningar öka

Möjligheten att rapportera misstänkta biverkningar direkt i journalsystemet ska öka rapporteringen.

Kosttillskott kan påverka läkemedelsbehandling

Att ta örtmedicin samtidigt som receptförskrivna läkemedel kan innebära risk för allvarliga biverkningar.
2

Kortare sjuktid med steroider vid sepsis

Värdet av steroider som tilläggsbehandling vid septisk chock har varit oklart. Ny forskning visar att de kan förkorta den akuta sjuksfasen och tid med intensivvård.

Längre tid med opioider gav ökad risk för beroende

Tiden med opiater som smärtstillare efter operation hade större betydelse för beroende än dosering, enligt studie.
1

Genvarianter kan påverka depressionsbehandling

Analys av aktiviteten hos nedbrytningsenzym ger en mer träffsäker behandling med ssri-läkemedel.