Behandling

Transplantation innebär genombrott för MS-sjuka

Patienter med skovvis multipel skleros tycks kunna bli helt friska med hjälp av blodstamcellstransplantation.

Mer strålning ger inte bättre överlevnad

Högre stråldoser ger inte bättre överlevnad för patienter med prostatacancer, visar en amerikansk studie.

Fortsatta problem med paracetamolförgiftningar

Giftinformationscentralen får in allt fler samtal om paracetamolförgiftningar, visar en kartläggning.

Nytt koncept tycks göra svår bröstcancer känslig

Forskare från Lund kan ha hittat ett sätt att göra svårbehandlad bröstcancer mottaglig för behandling.

Så många danskar har fått cannabis

Sedan årsskiftet kan danska patienter få cannabis utskrivet mot recept. Färska siffror visar att knappt 90 personer fått recept på cannabis under januari månad.

Så ska psoriasis behandlas enligt nya riktlinjer

Socialstyrelsen publicerar en remissversion med riktlinjer för behandling av psoriasis.

Ökad risk för aortasjukdom med viss antibiotika

Användning av kinolonantibiotika tycks kunna kopplas till ökad risk för aortaaneurysm, enligt en ny registerstudie.

Hopp om effektivare vaccin nästa år

Arbetet med att ta fram vaccin för nästa influensasäsong har startat. Jämfört med årets vaccin kommer det sannolikt att innehålla skydd mot fler virusstammar.

Nu ska marknaden för nätläkare utredas

Regeringen ger Göran Stiernstedt i uppdrag att utreda vilken vård som är lämplig att erbjuda via digitala tjänster.

Nationell läkemedelslista kan vara på plats om två år

I dag fattar regeringen beslut om de lagförslag som krävs för en samlad nationell läkemedelslista.

Litium bäst vid bipolär sjukdom

Patienter med bipolär sjukdom hade lägre risk för återinläggning på sjukhus om de behandlades med litium jämfört med andra stämningsstabiliserande läkemedel.

Läkemedel för ovanlig skelettsjukdom godkänt

Efter godkännande av EU-kommissionen finns nu ett första läkemedel för sjukdomen XLH på marknaden.

Ny substans effektiv mot cancermutation

Substansen larotrectinib visar god effekt vid behandling av både vuxna och barn med TRK-muterad cancer.

Klart med slutdatum för Alvedon 665

EU-kommissionen har fattat det slutgiltiga beslutet om indragningen. Nu uppmanas patienter och förskrivare att planera övergång till alternativ behandling.

Antidepressiva bättre än placebo mot depression

I en stor metaanalys har forskare undersökt och rangordnat effekten av 21 antidepressiva substanser.

Forskare undersöker förmåga till egenvård

Varför förlitar sig vissa på egenvård vid lindriga åkommor? Det ska undersökas i ett forskningsprojekt.