Behandling

JAKTEN PÅ EN BOT MOT ALZHEIMER

”Vi måste hitta effektivare läkemedel”

Varje år insjuknar 15 000 personer i Alzheimers sjukdom. I dag finns inget botande läkemedel, men intensiv forskning pågår för att utveckla ett sådant.

PCSK9-hämmare visar klinisk effekt

PCSK9-hämmaren evolocumab minskar risken för hjärtkärlrelaterad död och hjärtinfarkt hos statinbehandlade patienter, visar resultat från en fas III-studie.

Brist på samverkan i läkemedelskedjan

Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi, Nepi, har under ett drygt år drivit ett projekt för att få till en ökad samverkan och bättre fungerande arbete i den verksamhet som rör patienter och läkemedelshantering.
Annons

Viktigt protein för cellgifts-behandling funnet

Forskare har identifierat ett protein som hämmar cellgiftsbehandlingen mot akut myeloisk leukemi.

Stråldos kan halveras med ny forskning från Uppsala

I framtiden kommer undersökningar för tidig diagnostisering av demens kunna innehålla mindre farlig strålning, visar en ny avhandling som läggs fram idag.

Färre än väntat vill delta i statinuppföljning

Endast hälften av svenskarna fullföljer sin statinbehandling. Ny studie ska försöka ändra på det, men intresset för att delta har varit svalt.
2

Få verkar ta för mycket paracetamol

En webbaserad enkätstudie som presenteras i den vetenskapliga tidskriften Health Policy har undersökt hur, var och varför svenskar köper paracetamol. Av de svaranden rapporterade endast 0,5 procent att de tog en daglig...

De flesta läkemedel mot fetma har varit farliga

Sen det första läkemedlet mot fetma kom, har den stora majoriteten av preparat dragits tillbaka från marknaden på grund av allvarliga biverkningar.
Annons

Hepatit C-behandling kan reaktivera hepatit B

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté varnar för att antivirala läkemedel mot hepatit C kan ge risk för reaktivering av hepatit B.

Vanliga svampmedel blir receptbelagda

Flera receptfria läkemedel mot svamp kommer i framtiden endast att kunna hämtas ut mot recept.

Läkemedel fantastiska när de når hela vägen

Sara Heyman bloggar om det viktiga sista ledet för att läkemedel ska göra nytta.

Elektriskt plåster kan bita på resistent bakterie

En laboratoriestudie visar att elektrokemisk behandling i kombination med antibiotika kan fungera mot resistenta bakterier.
1

”Närmast en skandal”

För få personer med högt blodtryck i Sverige är välbehandlade anser hjärtläkare Johan Sundström.

Så stor är vårdens kostnad för antibiotikaresistens

Patientvård och resistensspårning innebär miljardkostnader för hälso- och sjukvården enligt en ny beräkning från Folkhälsomyndigheten.
2

Lägre dödlighet med tillväxthormon

En jämförande studie från Göteborg på över 400 patienter med hypofystumör visar att de som fick ersättningsbehandling med tillväxthormon hade lägre dödlighet än de som inte fick det.

Läkemedel minskar återfall i våldsbrott

Behandling med antipsykotiska och centralstimulerande läkemedel och läkemedel för drogberoende har tydliga samband med färre återfall i våldsbrott hos personer som avtjänat fängelsestraff. Det visar en studie gjord på över 20 000...
3