Behandling

Första CAR-T-terapierna mot godkännande i EU

Två cellbaserade genterapier för behandling av blodcancer fick rekommenderat godkännande.

DNA-analys ska ge barn bättre cancerbehandling

Från och med i höst ska alla barn i Sverige som insjuknar i cancer kunna erbjudas helgenomsekvensering.

Pilotprojekt testar modell mot brist på antibiotika

En utvärdering ska visa om en ny ersättningsmodell kan säkra den svenska tillgången på speciella antibiotika.
Annons

NT-rådet: Prep bör förskrivas inom förmånen

Landstingen bör förskriva förebyggande läkemedels-
behandling mot hiv inom förmånen, enligt NT-rådet.

TLV vill öka kunskapen om det generiska utbytet

Trots att systemet med generiskt utbyte på apotek funnits sedan 2002 behövs mer information, enligt TLV.

Så ska fler med hepatit C få botande behandling

Folkhälsomyndigheten ska analysera hur smitt-
spridningen kan hindras och hur fler ska få behandling.

Storbritannien utvärderar medicinsk cannabis

Det vetenskapliga stödet för medicinsk cannabis ska utvärderas, meddelar Storbritanniens inrikesminister.

SBU: Forska mer om läkemedel i rättspsykiatrin

Risker och nytta med läkemedlen i rättspsykiatrin är i dag svår att bedöma och mer forskning behövs.
Annons

Beslut från TLV: Orkambi in i läkemedelsförmånen

Läkemedlet Orkambi mot cystisk fibros får subvention och ingår i högkostnadsskyddet från och med juli i år.

Vätskebehandling av barn ska göras säkrare

Ny behandlingsrekommendation ska minska risken för allvarliga komplikationer när barn får vätskedropp.

Neuroleptika till barn ger metabola risker

Barn som behandlas med neuroleptika får ökade riskfaktorer för diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Utvecklar läkemedel för fattiga länder

Ett nytt institut finansierat av Gates-stiftelsen ska vidareutveckla projekt inom bland annat malaria och tuberkulos som akademin och industrin inte tagit vidare.

Medicinsk behandling vid missfall kan förbättras

En ny studie visar en möjlighet att erbjuda kvinnor bättre behandling vid ofullständigt missfall.

NT-rådet: Soliris kan ges i särskilda fall

Nu lättar NT-rådet på de tidigare rekommendationerna och öppnar för att Soliris kan användas i vissa "oundgängliga" fall för behandling av sjukdomen aHUS.

Framsteg i behandling av glioblastom

Ett dendritcellsvaccin visar lovande resultat för behandling av hjärntumören glio-
blastom. Även ett godkänt leukemimedel har potential som framtida behandling.

Superresistent gonorré – första fallen oroar

Nyligen upptäcktes de tre första fallen i världen av högresistent gonorré.