Behandling

Nya rekommendationer om urinvägsinfektion

Resistensläget har förändrats sedan de förra rekommendationerna, skriver Läkemedelsverket.

Liten ökad risk med adhd-läkemedel

Medicinering mot adhd med metylfenidat under graviditetens första trimester innebar en något ökad risk för hjärtfel hos barnet, visar en ny studie.

Pfizer gör generisk version av Viagra

På måndag börjar den första generikan till Viagra säljas i USA. Pfizer försöker mota konkurrensen genom att lansera en egen generisk variant av det blå pillret.
1
Annons

Ny studie: Antabus effektivt mot cancer

Läkemedlet mot alkoholberoende dödar också cancerceller. Nu vet forskare för första gången hur.
1

Apotekare gav höjd patientsäkerhet

I en amerikansk studie fann forskare stora fördelar med att en apotekare eller apotekstekniker gick igenom patienternas läkemedelslistor på akuten.

Läkemedelsverkets beslut om CBD-olja skjuts fram

Frågan om CBD-olja ska klassas som läkemedel eller inte är fortfarande öppen. Beslut väntas runt årsskiftet
7

Barn avled på sjukhus av infektion efter skalltrauma

Fick inte pneumokockvaccin efter ett skalltrauma. Två månader senare avled barnet i pneumokocksepsis.

Förordning har gett fler läkemedel för barn

Men fortfarande utvecklas få nya cancerläkemedel för de yngsta, visar en ny rapport från EU-kommissionen.
Annons

Ökat intresse att förskriva cannabis som medicin

Ansökningarna att förskriva cannabis på licens har ökat rejält det senaste året. Hittills har ungefär hälften fått ja.
1

Onödigt behandla blodtryck under 140

Risken för död och hjärt-kärlsjukdom sänks inte visar ny metastudie i JAMA av två svenska forskare. Samtidigt sänks gränsen för hypertoni i USA till 130 mm Hg.

Rekordsäsong för årets influensa i Australien

Fler än dubbelt så många som tidigare toppnotering blev sjuka. Återstår att se hur allvarlig influensan blir i Sverige.

Blodförtunnande ger skydd även mot demens

Studie visar att patienter med förmaksflimmer som fått antikoagulantia hade en lägre risk för demens.

Vill se hårdare reglering av homeopati

De europeiska vetenskapsakademierna vill med ett gemensamt uttalande förmå lagstiftarna på EU-nivå att skärpa reglerna kring homeopatiska produkter.
2

Tillbakadragning av Alvedon 665 omprövas

EMA:s säkerhetskommitté ska göra en ny bedömning av nytta och risk för paracetamol med modifierad frisättning.

Ingen rekommendation för användning av Translarna

NT-rådet ger landstingen fortsatta rekommendationen att avstå från nyinsättning av Duchennes-läkemedlet.

Stor ökning av potensläkemedel

På tio år har försäljningen av potensläkemedel ökat med 40 procent. Allra störst är ökningen i den äldsta gruppen. Bland de som är 70+ är ökningen 69 procent.