Behandling

P-piller kan ge långvarigt skydd mot cancer

Kvinnor som ätit p-piller tycks ha ett långvarigt skydd mot vissa cancersorter, enligt en stor uppföljningsstudie.

Brist på läkemedel ledde till fler dödsfall

Ett långvarigt tillverkningsstopp av noradrenalin ökade antalet dödsfall på sjukhus i USA, visar ny studie.

Förskrivning av valproat ska granskas

EMA ska undersöka om användningen av valproat är tillräckligt begränsad. Substansen tas för bland annat epilepsi men ger risk för fosterskador.

Ketamin kan fungera för svårt deprimerade

Narkosmedlet kan ge en snabb antidepressiv effekt hos patienter med svår och medelsvår depression.

Patienter avböjer oftare psykofarmaka

Patienter med psykisk ohälsa avböjer i högre grad behandling med enbart läkemedel jämfört med behandling med terapi, visar stor studie.
1

”Patienterna behandlas för sent i sjukdomen”

Bakslagen inom alzheimerområdet beror delvis på att vi inte börjar behandla i tid, säger Agneta Nordberg.
1

Ny behandling för barn med migrän

En bedövningsmetod som redan används för vuxna är säker och effektiv även för barn.

Säkert med influensamedel under graviditeten

Behandling med läkemedel mot influensa under graviditet innebär ingen risk för skada hos barnet, visar stor studie.

Hormonbehandling får tummen upp av CHMP

Ett nytt läkemedel för den ovanliga endokrina sjukdomen hypoparathyrodism kan snart finnas på marknaden.
JAKTEN PÅ EN BOT MOT ALZHEIMER

”Vi måste hitta effektivare läkemedel”

Varje år insjuknar 15 000 personer i Alzheimers sjukdom. I dag finns inget botande läkemedel, men intensiv forskning pågår för att utveckla ett sådant.

PCSK9-hämmare visar klinisk effekt

PCSK9-hämmaren evolocumab minskar risken för hjärtkärlrelaterad död och hjärtinfarkt hos statinbehandlade patienter, visar resultat från en fas III-studie.

Brist på samverkan i läkemedelskedjan

Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi, Nepi, har under ett drygt år drivit ett projekt för att få till en ökad samverkan och bättre fungerande arbete i den verksamhet som rör patienter och läkemedelshantering.

Viktigt protein för cellgifts-behandling funnet

Forskare har identifierat ett protein som hämmar cellgiftsbehandlingen mot akut myeloisk leukemi.

Stråldos kan halveras med ny forskning från Uppsala

I framtiden kommer undersökningar för tidig diagnostisering av demens kunna innehålla mindre farlig strålning, visar en ny avhandling som läggs fram idag.

Färre än väntat vill delta i statinuppföljning

Endast hälften av svenskarna fullföljer sin statinbehandling. Ny studie ska försöka ändra på det, men intresset för att delta har varit svalt.
2

Få verkar ta för mycket paracetamol

En webbaserad enkätstudie som presenteras i den vetenskapliga tidskriften Health Policy har undersökt hur, var och varför svenskar köper paracetamol. Av de svaranden rapporterade endast 0,5 procent att de tog en daglig...