Behandling

Fusidinsyra ersätter borttagen salva

Fusidinsyra rekommenderas nu vid svinkoppor i stället för den salva som inte längre tillverkas.

Mer lungproblem med muskelavslappnande

Muskelavslappnande läkemedel vid narkos ökar risken för lungkomplikationer, visar en observationsstudie.

Stöd till diabetiker prisades för bra patientinformation

Ett samarbetsprojekt mellan läkemedelsföretaget MSD och Apoteket AB får priset Bästa patientinformation.

Ingen ökad cancerrisk av stoppat valsartan

De indragna läkemedlen från kinesiska tillverkare har hittills inte orsakat någon ökning av cancerfall.

Nya rön ändrar behandling av resistent tbc

Fler med multiresistent tuberkulos kan räddas med ökad användning av nya läkemedel visar en stor studie.

Statiner hjälpte inte förebyggande

Förebyggande statinbehandling kunde inte kopplas till minskad risk för hjärt-kärlsjukdom hos äldre, förutom hos patienter med diabetes typ 2.

Läkemedel tidigt är bättre vid ovanlig blodcancer

Tidigarelagd läkemedelsbehandling fördröjer behovet av blodtransfusioner vid blodcancersjukdomen MDS.

Döende patienter ersätts för medicinsk cannabis

Terminalt sjuka patienter i Danmark som förskrivits medicinsk cannabis kommer att ersättas retroaktivt.

Nya läkemedel hjälper ms-patienter fortsätta jobba

Nya ms-läkemedel förbättrade arbetsförmågan upp till tre gånger mer än äldre behandlingar i en aktuell studie.

Diabetesläkemedel ökar risken för svår infektion

Läkemedelsmyndigheten FDA varnar för att SGLT2-hämmare kan orsaka en aggressiv infektion i underlivet.

Nytt antibiotikum får klartecken i USA

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten har godkänt en ny behandling av läkemedelsresistenta infektioner.

Syrgas saknar långsiktig effekt vid hjärtinfarkt

Sluta ge syrgas rutinmässigt vid misstänkt hjärtinfarkt, uppmanar forskare vid Karolinska institutet.

Snabbt och effektivt med Naloxon som nässprej

Nässprej är bästa alternativ om icke vårdutbildad personer ska ge opioid-motmedlet framgångsrikt.

Nytt cancerregister missar viktiga svar

Tidigare i år sjösattes ett nationellt register över tolv nya cancerläkemedel. Det ska bidra till jämlikare vård men lämnar andra viktiga frågor obesvarade.

Första CAR-T-terapierna mot godkännande i EU

Två cellbaserade genterapier för behandling av blodcancer fick rekommenderat godkännande.

DNA-analys ska ge barn bättre cancerbehandling

Från och med i höst ska alla barn i Sverige som insjuknar i cancer kunna erbjudas helgenomsekvensering.