Behandling

Tillbakadragning av Alvedon 665 omprövas

EMA:s säkerhetskommitté ska göra en ny bedömning av nytta och risk för paracetamol med modifierad frisättning.

Ingen rekommendation för användning av Translarna

NT-rådet ger landstingen fortsatta rekommendationen att avstå från nyinsättning av Duchennes-läkemedlet.

Stor ökning av potensläkemedel

På tio år har försäljningen av potensläkemedel ökat med 40 procent. Allra störst är ökningen i den äldsta gruppen. Bland de som är 70+ är ökningen 69 procent.
Annons

Avföringstransplantation möjlig behandling av hiv

Tarmfloran har stor betydelse för att hålla hiv-infektion i schack, visar en ny doktorsavhandling.

Första biosimilaren mot cancer godkänd i USA

En biosimilar till cancerläkemedlet Avastin finns nu på den amerikanska marknaden efter godkännande av FDA.

Ökar överlevnaden i svår lungcancer

Astrazenecas PD-L1-hämmare Imfizi förlänger tiden utan förvärrad sjukdom för patienter med en svårbehandlad typ av lungcancer. Det visar nya studieresultat.

Hjärtmedicin dras in – kan innehålla fel substans

Patienter som äter hjärtmedicinen Seloken kan ha fått en tarmmedicin i stället. ny dras läkemedlet tillfälligt tillbaka,

”MDMA ett val om inget annat hjälpt”

Men innan ecstasy kan komma att användas kliniskt för behandling av PTSD krävs större studier och mer forskning, säger psykiatern Hans Peter Søndergaard.
Annons

Hepatit C-läkemedel introducerades snabbt

Uppföljningen av införandet av de nya, botande läkemedlen för hepatit C publiceras nu i en rapport.

Mindre blödningsrisk med Pradaxa efter stentingrepp

Behandling med dabigatran minskade blödningsrisken efter stentingrepp jämfört med warfarin, visar studie.

Behandling med Viagra förvärrar hjärt-lungsjukdom

Sildenafil bör inte användas som långtidsbehandling av kärlförtränging i lungorna, enligt en ny studie.

”Fortsätt att styrketräna även om du äter NSAID”

Trots försämrad muskeluppbyggande effekt är det bättre att träna än att låta bli, anser forskaren Tommy Lundberg.

Ormbett vanlig fråga under sommarmånaderna

I sommartider ökar trycket på Giftinformationscentralen. De vanligaste frågorna rör ormbett, växter och svampar.

Därför fungerar inte immunterapi

Trippelnegativ cancer är den bröstcancerform med sämst prognos. Effektiva immunterapier saknar effekt, och nu tror sig forskarna veta varför.

EMA vill höra allmänheten om användning av valproat

Säkerheten kring epilepsiläkemedlet granskas sedan franska kvinnor fött barn med fosterskador.

För tidigt född fick insulin i stället för Heparin

Händelsen inträffade på ett sjukhus i Västra Götaland och har anmälts som allvarlig vårdskada.