Behandling

Antikropp hjälpte inte mot RS-virus hos barn

Läkemedelskandidaten visade ingen effekt i fas III. Nu lägger bolaget Regeneron ner projektet.

Senare behandling med antibiotika lika effektivt

Vid halsinfektioner gav en senare insatt antibiotikakur lika gott resultat som en direktinsatt, visar kohortstudie.

Liten förbättring på högskoleprov med medicin

Personer med adhd presterade något bättre under perioder då de medicinerade, visar ny registerstudie.
Annons

God långsiktig effekt med biologiska läkemedel

Patienter med måttlig till svår psoriasis får god långsiktig effekt av biologiska läkemedel, visar svensk studie.

Nytt bröstcancerläkemedel når fler efter sidoavtal

Läkemedlet ger cirka tio månader längre överlevnad och blir efter subvention tillgängligt för patienter i hela landet.

Nytt pris ska belöna patientvänlig information

Apotekarsocieteten lanserar ny tävling för att uppmuntra till bättre information om läkemedel och behandling.
1

NSAID kan öka överlevnad vid kolorektalcancer

Studie visar att patienter som tog antiinflammatoriska läkemedel efter diagnos hade längre överlevnad.
1

”Anledning att vara speciellt noggrann”

Ökningen av adhd-läkemedel kan tyda på att det har skett en indikationsglidning. Nu vill myndigheterna diskutera utvecklingen med professionen.
2
Annons

Osäkerhet kring smärtbehandling

Många läkare är osäkra, särskilt kring opioider. För första gången kommer därför Läkemedelsverket med behandlingsrekommendationer för långvarig smärta.

Lägre risk för självmord med litiumbehandling

En registerstudie visar lägre risk för självmordsförsök
hos patienter med bipolär sjukdom som fick litium.
2

Daclizumab granskas av läkemedelsmyndigheten

MS-läkemedlet granskas av EMA:s säkerhetskommitté efter att en patient dött i akut leversvikt.

Lägre risk för återfall med långtidsinjektioner

Risken för återfall i schizofreni var upp till 30 procent lägre med långtidsverkande injektioner, visar studie.

Behov av blodförtunnande vid dialys kan halveras

En metod för att spola dialysapparater och slangar minskar behovet av antikoagulantia, visar avhandling.

Adhd-läkemedel till barn fortsätter att öka

Förskrivningen av adhd-läkemedel fortsätter att öka och fler barn än väntat fick läkemedel förra året.

Fler ska behandlas med nya diabetesläkemedel

Socialstyrelsen rekommenderar att fler diabetiker ska behandlas med nya effektiva glukossänkare.

”Vi vill bara driva projekt som når hela vägen”

Bill och Melinda Gates stiftelse satsar stort på medicinsk forskning. Men bara om resultaten når patienterna.