Apotek

Så vill regeringen förändra apoteksmarknaden

En försäljning av ägandet i Apoteksgruppen är en av åtgärderna som ingår i en ny proposition.

Apotek expedierade läkemedel med fel styrka

Spädbarn fick tio gånger för hög styrka av antibiotika och började kräkas efter två doser.

Hur vill apoteken utveckla kärnverksamheten?

Ska receptexpedieringar eller patienten vara det centrala för apoteken, bloggar Mikael Hoffmann.

”Framtidens apotekare vill vara förberedda”

DEBATT: Viktigt behålla temporär behörighet för recept-expedition under utbildningen, skriver farmaceutstudenter.
1

Läkemedelsverket gör fler inspektioner på apotek

Förra året gjordes 86 fältinspektioner. I år ska närmare 100 inspektioner genomföras, meddelar myndigheten.

Tre apotek utan läkemedelsansvarig

Även brister i dokumentation av personalens kompetens och ansvar framkom vid Läkemedelsverkets tillsyn.
1

Delad inställning till bemanningskrav

Fackförbundet applåderar förslaget men bransch-

föreningen befarar att regelverk kan bli för fyrkantigt.

Utredningen vill stärka apoteksforskningen

Apotekarsocieteten får en central roll i den framtida forskningen inom samhällsfarmaci.

Högre krav på kompetens på apoteken

Kvalitet, säkerhet och apotekens roll i vårdkedjan stod i fokus när delbetänkandet för apoteksutredningen presenterades i dag.
1

Apotekens uppdrag ska bli tydligare

Bättre rådgivning, ökad tillgång och tillgänglighet till läkemedel – så vill apoteksutredaren Åsa Kullgren förändra apoteksmarknaden.

Nya uppdrag i nationella läkemedelsstrategin

En ny aktivitet är utredning av behovet av kunskapsstöd för egenvårdsrådgivning på apotek.

Oprofessionellt beteende riskerar patientsäkerheten

Apotekare Christina Ljungberg bloggar om vikten av ett trevligt och professionellt arbetsklimat.

Nya utredaren gallrar bland referensgrupperna

Om drygt en månad tar Anna-Lena Sörenson (S) över apoteksutredningen. Bland det första på agendan står att se över antalet referensgrupper.

Brist på samverkan i läkemedelskedjan

Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi, Nepi, har under ett drygt år drivit ett projekt för att få till en ökad samverkan och bättre fungerande arbete i den verksamhet som rör patienter och läkemedelshantering.

Fastna inte i sirapen

Christina Ljungberg bloggar om att höja blicken och se det viktiga, mitt i alla praktiska detaljer som hopar sig i december - och andra månader.

”Granskade läkemedel möts med stor skepsis”

Som apotekare med egen frågespalt har Fredrik Hed gjort några iakttagelser. Bland annat att det råder en övertro på det ?naturliga? som ofarligt.
1