Apotek

”Läkemedelsverkets analys behöver fördjupas”

Apoteksföreningens vd Johan Wallér ger trots beskedet inte upp tankarna på ett farmaceutsortiment.

Nej till farmaceutsortiment som ny läkemedelskategori

Läkemedelsverket tycker inte att någon ny kategori behövs. Informationen till patienter kan dock bli bättre.

Fortsatta problem med paracetamolförgiftningar

Giftinformationscentralen får in allt fler samtal om paracetamolförgiftningar, visar en kartläggning.
1
Annons

Nationell läkemedelslista kan vara på plats om två år

I dag fattar regeringen beslut om de lagförslag som krävs för en samlad nationell läkemedelslista.

Klart med slutdatum för Alvedon 665

EU-kommissionen har fattat det slutgiltiga beslutet om indragningen. Nu uppmanas patienter och förskrivare att planera övergång till alternativ behandling.

Forskare undersöker förmåga till egenvård

Varför förlitar sig vissa på egenvård vid lindriga åkommor? Det ska undersökas i ett forskningsprojekt.

Då försvinner Alvedon 665 från marknaden

Inom kort väntas EU-kommissionen fatta beslut om indragning. Beslutet ska verkställas inom 30 dagar.

Vill se säkrare användning av valproat

Tydligare varningstexter och åtgärdsprogram för att förhindra graviditet föreslås av EMA:s säkerhetskommitté för att minska riskerna för fosterskador med läkemedlet.
Annons

Fortsatta medel till stöd för nyanlända farmaceuter

Miljonanslag till Apotekarsocieteten för att stödja nyanlända farmaceuters etablering på arbetsmarknaden.

Handelsmarginalen kommer inte att förändras

Apotekens handelsmarginal för förmånsberättigade läkemedel kommer inte ses över i nuläget, meddelar TLV.

Ny mässa ska locka
fler apotekare

Tidigare Apotek- och egenvårdsmässan stöps om i nytt format med Apotekarsocieteten som medarrangör.
5

Lagförslag om skärpta
krav på apotek

Regeringens förslag ska säkra kompetent rådgivning och snabb läkemedelstillgång för kunder.

Försäljning av läkemedels-renaren Pcure upphör

Apoteket pausar försäljningen av enzymblocket som ska rena toalettvatten från läkemedelsrester.

Bitvis hetsig debatt om hållbara läkemedel

När Apotek Hjärtat bjöd in till seminarium om miljökrav på läkemedel blev diskussionen delvis het.
1

Framgång för vaccin på apotek i Norge

Ett pilotprojekt där apotekspersonal har gett vaccininjektioner har utvärderats med gott resultat.

Fortsatt brist på hormon-läkemedlet Levaxin

Bristsituationen har pågått sedan december. Läkemedelsverket uppmanar kunder att inte hamstra.