Apotek

Fortsatt brist på hormon-läkemedlet Levaxin

Bristsituationen har pågått sedan december. Läkemedelsverket uppmanar kunder att inte hamstra.

Fortsatta oklarheter kring läkemedelsrening

På sidan som Apoteket nu hänvisar till finns ingen information som bevisar effekten för Pcure Home.

P-medelsapp granskas efter anmälan

Efter rapporter om oönskade graviditeter vid användning av appen Natural Cycles ska nu Läkemedelsverket undersöka omfattningen av problemet.
Annons

Apoteket AB lovar mer information inom kort

Information som kan belägga effekten av läkemedels-
renaren Pcure ska finnas tillgänglig inom några dagar.
1

Frågetecken kring läkemedelsrenare

Studieresultat som bevisar effekten av toalettblocket Pcure som säljs på Apoteket AB har inte redovisats.

Rening av läkemedel möjligt för privatpersoner

En produkt som sägs rena toalettvattnet från läkemedelsrester säljs nu till privatpersoner.

Apotekare tar över Kungl. Vetenskapsakademien

Apotekaren och biologiprofessorn Dan Larhammar har valts till ny preses för Kungl. Vetenskapsakademien.
1

Elektroniska recept blir standard

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har utrett frågan om e-recept och kommit fram till att elektronisk förskrivning ska vara huvudregeln för humanläkemedel.

”Att anpassa sitt språk visar att man lyssnar”

Apotekaren Christina Ljungberg bloggar om vikten av en aktiv kommunikation med kunden utan inövade fraser.

Ökad säkerhet vid receptexpediering

En nyligen införd it-tjänst visar om förskrivaren har rätt behörighet för att skriva ut ett visst läkemedel.

Viagra blir receptfritt i Storbritannien

Storsäljaren för erektil dysfunktion kommer att säljas som farmaceutsortiment på apotek. Förhoppningen är att försäljningen av förfalskade läkemedel ska minska.

Försäljning klar av Apoteksgruppen

Köparen är Euroapotheca, en internationell apotekskedja med 450 apotek i Baltikum, Polen och Ukraina. Priset för alla aktier är 1 694 miljoner kronor.
1
Läkemedelskongressen 2017

Så vill ministern förbättra välfärden

Mer samverkan och bättre tillvaratagande på synergieffekter är socialminister Annika Strandhälls recept för en mer personcentrerad hälso- och sjukvård.

Farmaceut tog ut narkotika ur dospåsar på apotek

IVO riktar nu kritik mot farmaceuten som tog ut tabletter ur en kunds dospåsar utan att kontakta förskrivaren.

Utredaren: Utbyte ingick inte i uppdraget

Apoteksutredningens senaste förslag har skapat debatt. Vi bad utredaren Anna-Lena Sörenson förtydliga sig.

”Utredningens förslag är ett stort steg framåt”

För full effekt krävs dock att även utbyte av läkemedel utan förmån tillåts, anser Mikael Hoffmann, chef för Nepi.