Apotek

Vill se nya standarder för att höja apotekens kvalitet

Nationella standarder kan förbättra kvaliteten på både egenvårdsrådgivningen och farmaceutiska tjänster.
3

Nytt pris ska belöna patientvänlig information

Apotekarsocieteten lanserar ny tävling för att uppmuntra till bättre information om läkemedel och behandling.
1

Lärare för undervisning om läkemedel

Lärare i en av den finska staden Kuopios största grundskolor har inget emot att undervisa mer om läkemedel, men saknar uppmuntran från skolledningen.
Annons

Vill se mer om läkemedel på schemat

Finska Läkemedelsverket arbetar för att grundskolorna i Finland ska lära ut om god läkemedelsanvändning. Nu är det upp till lärarna och skolledningarna.

Läkemedel och miljö högt upp på agendan

Runt 250 ton läkemedel hamnar i hushållssoporna varje år. Hållbarhet och miljö är högaktuella frågor.

Information och kunskap om generika ska bli bättre

I en rapport från Läkemedelsverket föreslås åtgärder för att öka kunskapen kring generiskt utbyte av läkemedel.

Apotek i Västerbotten får mest i glesbygdsbidrag

Drygt tio miljoner kronor får 34 apotek i landet dela på när i TLV:s utdelning av glesbygdsbidrag för förra året.

Farmaceuter minskade risker för hjärt-kärlsjukdom

Klinisk studie med farmaceutiska tjänster under tre månader ledde till minskade riskfaktorer med 21 procent.
Annons

Framtiden i fokus på läkemedelskongress

Framtidens läkemedelsutveckling inledde kongressen PSWC som startade på allvar i Stockholm i dag måndag.

Fler apotekskurser ska översättas till arabiska

Efter ett miljonanslag ska Läkemedelsakademin nu göra fler av sina e-utbildningar tillgängliga på arabiska.

Ingen effekt att ha med apotekstekniker på ronden

Antalet uteblivna läkemedelsdoser minskade inte när apotekstekniker medverkade vid administreringen.

Felaktig expediering ledde till överdosering

Läkemedlet fick inte hämtas ut av patienten själv, stod det i doseringstexten.

Farmaceuten behövs i recepturen

Förslaget om att enbart farmaceuter ska få expediera recept är bra, skriver Christina Ljungberg i gästbloggen.

Handelsprodukter och nätet driver omsättningen

Apotekens omsättning ökade förra året, mest tack vare e-handeln och försäljningen av handelsprodukter.

Så vill regeringen förändra apoteksmarknaden

En försäljning av ägandet i Apoteksgruppen är en av åtgärderna som ingår i en ny proposition.

Apotek expedierade läkemedel med fel styrka

Spädbarn fick tio gånger för hög styrka av antibiotika och började kräkas efter två doser.