Apotek

Nya utredaren gallrar bland referensgrupperna

Om drygt en månad tar Anna-Lena Sörenson (S) över apoteksutredningen. Bland det första på agendan står att se över antalet referensgrupper.

Brist på samverkan i läkemedelskedjan

Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi, Nepi, har under ett drygt år drivit ett projekt för att få till en ökad samverkan och bättre fungerande arbete i den verksamhet som rör patienter och läkemedelshantering.

Fastna inte i sirapen

Christina Ljungberg bloggar om att höja blicken och se det viktiga, mitt i alla praktiska detaljer som hopar sig i december - och andra månader.
Annons

”Granskade läkemedel möts med stor skepsis”

Som apotekare med egen frågespalt har Fredrik Hed gjort några iakttagelser. Bland annat att det råder en övertro på det ?naturliga? som ofarligt.
1

Hade önskat mer av tilläggsdirektiven

Apoteksutredningens tilläggsdirektiv tas emot med blandade reaktioner hos branschorganisation och fackförbund.

Apoteksutredningen utökas och förlängs

I dag fredag meddelade regeringen att apoteksutredningen får förlängd tid och fler uppdrag.

”Tänk både fritt och rätt”

Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten, bloggar om vikten av att metoderna som ska mäta samverkan inte missgynnar grundforskningen.

Färre än väntat vill delta i statinuppföljning

Endast hälften av svenskarna fullföljer sin statinbehandling. Ny studie ska försöka ändra på det, men intresset för att delta har varit svalt.
2
Annons

Stesolid lämnades ut felaktigt och såldes vidare

Farmaceut expedierade både lugnande medel och insomningstabletter till en kund, som sedan sålde läkemedlet vidare. Personen som köpte överdoserade det lugnande medlet.

”Jag undrar om det ligger stora pengar i kassan?”

På Christina Ljungbergs apotek har personalen skaffat sig ett kodord. Här bloggar hon om varför.

Han ska utreda prismodell för läkemedel

Regeringen ser över prissättningen av läkemedel. Toivo Heinsoo, tidigare landstingsdirektör i Stockholms läns landsting får uppdraget att utreda dagens prismodell.
1

Ser en utvidgad roll för apoteken

Apoteksutredaren Åsa Kullgren menar att apoteken kan ta en större roll i patienters läkemedelsbehandling än i dag.

Farmaceutiskt sortiment het fråga på kongressen

Hur framtidens apotek ska se ut vad gäller farmaceutiskt sortiment och rådgivning vid egenvård var frågor som engagerade många, och som drog full publik på årets läkemedelskongress.

Utredning om prissättning av läkemedel inom kort

Agneta Karlsson, statssekreterare hos folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström, pratar om ny utredning och internationell läkemedelslista i en intervju med Läkemedelsvärlden direkt efter Läkemedelskongressens start.

Apotekarsocieteten köper utbildningar för egenvård

Läkemedelsakademin, som tillgodoser branschen med utbildningar inom läkemedelsområdet, utvidgar nu sitt verksamhetsområde till att även inbegripa utbildningar inom egenvård.

Ett steg närmare lag om e-recept

Läkemedelsverket har tillsammans med Socialstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka lagändringar som behövs för att införa e-recept som huvudregel vid all receptförskrivning. Både Läkarförbundet och Sveriges farmaceuter är positiva ? så...