Foto: Istockphoto

Inhalerbara steroider mot kol minskar dödligheten

Att ta inhalerbara kortikosteroider vid kol kan minska mortalitetsrisken från lunginflammationer.

22 maj 2015, klockan 11:35
0

En stor metaanalys som gått igenom resultaten från 38 studier om kronisk obstruktiv lungsjukdom, kol, har nu presenterats vid American Thoracic Society-kongressen 2015.

I vissa tidigare studier har man sett en ökad risk för att få lunginflammationer vid en behandling med inhalerbara kortikosteroider mot kol. Den europeiska läkemedelsmyndigheten har nyligen beslutat att göra en utredning i frågan.

I den nygjorda analysen såg forskarna att steroidbehandling kunde minska risken för lunginflammationsrelaterad dödlighet. Även den totala dödligheten sänktes genom behandlingen.
Forskarna spekulerar om att den immunosupprimerande och anti-inflammatoriska funktionen av steroiderna kan ligga bakom resultaten.

29 av studierna var randomiserade kontrollerade undersökningar och nio var observationsstudier. Steroidbehandling gav fler lunginflammationer i studier som inte tagit hänsyn till andra bidragande orsaker.

Lägg till ny kommentar

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här