Ingen ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar med SSRI

Risken för hjärt-kärlsjukdomar, så som hjärtinfarkt och stroke, ökar inte vid användning av antidepressiva medel, SSRI.

23 mars 2016, klockan 01:30
0

Antidepressiva medel, så kallade selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, är inte förknippade med ökad risk för hjärt- kärlsjukdomar. Det visar en ny studie av forskare från University of Nottingham, publicerad i tidskriften The British Medical journal.

En riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar är bland annat depression. Dock är det fortfarande kontroversiellt om antidepressiva medel, särskilt SSRI, ökar eller minskar risken för kardiovaskulära sjukdomar.

Vid hjärt- och kärlsjukdomar är antidepressiva ett av de mest förskrivna läkemedlen och enligt tidigare studier fördubblar depression risken för patienter med hjärtinfarkt att dö en för tidig död.

Forskarna undersökte sambandet mellan olika antidepressiva läkemedel och andelen förekomster av tre kardiovaskulära händelser hos personer med depression. Däribland uppkomst av stroke, hjärtinfarkt och hjärtarytmi. Forskarna gick igenom journaler från 238 963 patienter mellan 20 och 64 år, med diagnosen depression mellan 2000 och 2011.

– I vår studie fann vi inga bevis för att selektiva serotoninåterupptagshämmare var associerade med en ökad risk för arytmi, hjärtinfarkt eller övergående ischemiska attacker hos personer med depression under en fem-årsperioden. Men det fanns en betydande fördubbling av risken för arytmi under de första fyra veckorna av att ta tricykliska läkemedel och relaterade antidepressiva, uppger Carol Coupland, professor i medicinsk statisk, som varit med och gjort studien.

Vid behandling med Citalopram, som var den mest förskrivna bland patienterna i studien, hittades dock ingen ökat risk för arytmi.

Studien visade däremot tecken på att SSRI i stället var förknippade med en minskad risk för hjärtinfarkt, särskilt med användning av fluoxetin, enligt forskarna. Absoluta risker för hjärtinfarkt var sex per 10 000 för SSRI under ett år och fyra per 10 000 för fluoxetin jämfört med 10 per 10 000 vid ingen användning.

Forskarna poängterar att det är en observationsstudie och att det därför inte går att dra några säkra slutsatser mellan orsak och verkan. Dock menar de att resultatet är lugnande mot bakgrund av den senaste tidens oro för säkerheten med selektiva serotoninåterupptagshämmare.

Studien: Antidepressant use and risk of cardiovascular outcomes in people aged 20 to 64: cohort study using primary care database BMJ 2016;352:i1350.

Lägg till ny kommentar

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här