Imbruvica subventioneras endast för en indikation

Imbruvica igår i högkostnadsskyddet för behandling mot kronisk lymfatisk leukemi men inte mot mantelcellslymfom.

22 juni 2015, klockan 08:32
0

Det nya cancerläkemedlet Imbruvica som innehåller ibrutinib ingår nu i läkemedelsförmånen med begränsning. Subventionen gäller för patienter med kronisk lymfatisk leukemi, KLL, som tidigare fått behandling eller som har genmutationen TP53.

Däremot har TLV beslutat att inte subventionera läkemedlet för behandling av mantelcellslymfom, MCL, som är en andra indikation som Imbruvica är godkänt för. Myndigheten säger att det finns flera behandlingsalternativ vid MCL men också att de har omfattande biverkningar. Men man anser att det inte finns tillräckliga belägg för att Imbruvica skulle vara ett bättre läkemedel för patienterna med MCL i relation till jämförelsealternativen.

Beslutet om subventionen för behandling av KLL grundas på att patienterna som får Imbruvica lever längre utan att sjukdomen förvärras jämfört med om de fått rituximab kombinerat med idelalisib som är ett alternativ. Kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår för Imbruvica vid KLL jämfört med rituximab plus idelalisib är 830 000.

Imbruvica tillhör en ny klass läkemedel som kallas BTK-hämmare och verkar genom att blockerar Brutons tyrosinkinas.

Lägg till ny kommentar

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här