Foto: Istockphoto

IL17-hämmare fungerar mot psoriasisartrit

Eli Lillys nya läkemedelskandidat ixekizumab nådde effektmålen mot psoriasisartrit i klinisk studie.

22 april 2015, klockan 07:33
0

Två olika doser med ixekizumab testades bland patienter med diagnostiserad psoriasisartrit som hade haft en aktiv sjukdomsperiod under minst sex månader. Inga av deltagarna hade tidigare testat några andra biologiska antireumatiska läkemedel.

Den randomiserade fas III-studien pågick under 24 veckor och i båda behandlingsgrupperna nådde signifikant fler individer behandlingsmålet ACR 20 jämfört med gruppen som fick placebo.

Måttet innebär en 20 procentig förbättring av symtom och följer en klassifikationsmanual för psoriasis.

Ixekizumab är en IL17-hämmare och den nya läkemedelsgruppen har visat stor effekt mot hudmanifestationen plackpsoriasis.

Studien kommer att fortsätta för att undersöka läkemedlets effekt efter tre års behandling.

Lägg till ny kommentar

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här