Antibiotikaförbrukningen fortsatt ojämn

De geografiska skillnaderna är fortfarande stora, visar nya siffror. Bara ett län har nått målet med 250 uthämtade antibiotikarecept per ettusen invånare.

28 augusti 2017, klockan 09:49
0

I hela Stockholm har antalet antibiotikarecept minskat med 3,3 procent under första halvåret 2017, jämfört med samma period 2016. Det visar nya siffror från Strama, Samverkan mot antibiotikaresistens. Fortfarande ligger Stockholm, Gotland och Skåne högst i hela landet vad gäller antalet uthämtade recept med antibiotika. Men avståndet krymper, den nationella minskningen är lägre än den i Stockholm, 2,1 procent.

Bland Stockholms kommuner ses fortfarande stora skillnader i antibiotikaförbrukningen. Kommuner som står för en hög antibiotikakonsumtion är bland andra Södertälje, Nynäshamn och Danderyd. Tyresö, Vallentuna och Salem har kommit längre och är nere på runt 300 uthämtade recept per ettusen invånare.

Det finns inga säkra medicinska förklaringar till de stora variationerna, skriver Strama. Samtliga stockholmskommuner har ändå en bra bit kvar till det nationella patientsäkerhetsmålet, som ligger på 250 uthämtade recept per ettusen invånare. I hela landet är det bara Västerbotten som nått målet.

När det gäller antibiotika till barn upp till sex år har förbrukningen minskat stort de senaste månaderna. I Stockholms län minskade antalet uthämtade recept med 8,2 procent under första halvåret 2017 jämfört med samma period 2016. Om man jämför de senaste tolv månaderna är minskningen dock blygsammare, 1,2 procent. När det gällde luftvägsantibiotika var förbrukningen 5,2 procent lägre första halvan av 2017, jämfört med samma period 2016.