Varför ett gemensamt system?

PlusBo Könberg har utrett avgifterna inom vården och tycker att högkostnadsskyddet för läkemedel och vårdbesök ska slås ihop.
30 januari 2012, klockan 11:11