Nu utbildas mångsysslare

PlusErbjud en masterutbildning i industriell ekonomi efter receptarie-utbildningen. Eller gör studenterna till uppfinnare. De ansvariga bakom Sveriges farmaciutbildningar har fullt sjå med att anpassa sig till framtiden.
6 oktober 2009, klockan 15:15