Inger Nordin-Olsson om dålig kvalitet i äldres läkemedelsbehandling

PlusJu sämre kvalitet patienten har i sin läkemedelsbehandling, desto sämre är livskvaliteten. Samtidigt uppvisar många förskrivare en ovilja att förändra och förbättra patientens behandling.
14 mars 2012, klockan 12:12