Högre priser men lägre samhällskostnader

PlusApotekens priser på läkemedel med generisk konkurrens har ökat på grund av höjda handelsmarginaler sedan omregleringen. Samtidigt har generikamarknadens funktionssätt förbättrats, visar en rapport.
30 januari 2012, klockan 11:11