Högre priser men lägre samhällskostnader

Apotekens priser på läkemedel med generisk konkurrens har ökat på grund av höjda handelsmarginaler sedan omregleringen. Samtidigt har generikamarknadens funktionssätt förbättrats, visar en rapport.
30 januari 2012, klockan 11:11

Tillväxtanalys har fått i uppdrag att utvärdera hur läkemedelspriserna påverkats av omregleringen på apoteksmarknaden. Myndigheten har nu kommit med den andra delrapporten. Den visar att följsamheten eller marknadsandelen för periodens vara på generikamarknaden har ökat från cirka 50 procent till 70 procent.
– Vi har valt att se regelförändringarna på generikamarknaden som en del av omregleringen. Där har det skett en omfördelning från läkemedelsproducenterna till apoteksledet. Den ökade följsamheten har lett till en kostnadsminskning på sju procent för en typisk utbytesgrupp, vilket ger lägre kostnader för samhället och för patienten, säger Björn Falkenhall, senior analytiker och projektledare på Tillväxtanalys.

Däremot har apotekens försäljningspriser på läkemedel med generisk konkurrens ökat något på grund av den så kallade generikatian, som apoteken får när läkemedel med generisk konkurrens expedieras.
– Det är värt att påpeka att inköpspriserna och handelsmarginalen är lika hårt reglerad som förut. Det var ett medvetet beslut att ge ökad kompensation till apoteken för merarbetet vid expediering av generika, säger Björn Falkenhall.
Priserna på receptfria läkemedel har ungefär följt konsumentprisindex (KPI). Även om priserna inte ökar lika snabbt som KPI är det små skillnader, konstaterar myndigheten. Patentskyddade läkemedel och försäljning till sjukhus har inte undersökts alls, eftersom dessa delmarknader inte påverkats av reformen.
– Målsättningen med omregleringen var bland annat ökad tillgänglighet och fortsatt låga läkemedelskostnader. Det behöver inte tolkas som lägre kostnader, säger Björn Falkenhall.

Den första delrapporten om geografisk tillgänglighet till läkemedel visade att Sverige fått 317 nya apotek, eller cirka 34 procent fler, sedan omregleringen. 300 av apoteken har dock etablerats i områden med mycket hög tillgänglighet och bara ett fåtal har öppnats på orter där det förut saknades apotek.
Den totala effekten av omregleringen kommer att redovisas i Tillväxtanalys slutrapport, som ska vara klar senast den 31 december 2012.

Friade & Fällda

Läkemedel

Det nya vapnet mot blodfetter

Forskning En ny grupp läkemedel är på väg in i behandlingen för att sänka kolesterolet: PCSK9-hämmarna.

Science fiction som har blivit verklighet

Forskning Personlig, skräddarsydd medicin är på väg att revolutionera sjukvården.

Första 3D-printade läkemedlet godkänt

USA är först ut med att godkänna ett läkemedel tillverkat med en 3D-skrivare.

Hon ska leda den nya apoteksutredningen

Åsa Kullgren, S, landstingsstyrelsen ordförande i Sörmland, ska leda apoteksutredningen.

Andra artiklar inom samma ämne