Gråzonen fortsätter

Det kommer troligen att dröja till hösten innan Socialstyrelsen drar några slutsatser av Docmorris felaktiga hantering av lansetter vid en blodprovstagning förra våren.
14 mars 2012, klockan 15:15

– Även om det inte råder några tveksamheter om att den hanteringen var fel så är det negativt att det tar sån tid att utreda, anser Johan Wallér vd för Sveriges apoteksförening.
Och Lars Asteborg på Socialstyrelsens tillsynsavdelning håller med.
– Det här är en gråzon, som kan behöva förtydligas.

Friade & Fällda

Läkemedel

  • Äggstockscancer
    Astrazeneca
  • Icke-småcellig lungcancer
    Boehringer Ingelheim
  • Opioidorsakad förstoppning
    Astrazeneca

Fungerar inte mot smärta

Cannabispreparatet Sativex lindrar inte cancersmärta.

Vankomycin gav barn njurskador

Akuta njurskador uppkom hos 14 procent efter att de fått vankomycin.

Liten risk med hostmediciner

Ovanligt med allvarliga allergiska reaktioner från ambroxol eller bromhexin.

Sökes: ny forskningsmodell

Reportage Läkemedelsbolagen har lämnat den tidiga forskningen.

Andra artiklar inom samma ämne