Fler möjliga indikationer för Cosentyx

IL17-hämmaren Cosentyx som är godkänd mot psoriasis fungerar också mot ankyloserande spondylit.

11 juni 2015, klockan 10:53
0

Novartis vill utvidga användningen av den nya IL17-hämmaren sekukinumab som nyligen godkändes för behandling av psoriasis i både Europa och USA. Marknadsnamnet vid den indikationen är Cosentyx. I Japan är läkemedlet även godkänt för psoriasisartrit och bolaget siktar på att fler marknader ska ge klartecken för behandling av ledinflammationen.

Nu har en klinisk studie redovisats där substansen testats på patienter med ankyloserande spondylit. Bland patienterna som fått läkemedlet hade 74 procent en signifikant förbättring av sina kliniska symtom efter ett års behandling. I fas III-studien ingick 219 patienter som fick antingen en eller två doser av läkemedlet och en grupp som fick placebobehandling.

En tidigare gjord studie visade på bra resultat efter 16 veckors behandling och att förbättringen gick att se redan efter en veckas terapi.

Biverkningarna som noterades var desamma som man sett då läkemedlet testades mot psoriasis och visade sig som övre luftvägsinfektioner eller huvudvärk.

Fler läkemedelsbolag har IL17-hämmare på gång men problem finns på vägen. Nyligen hoppade Amgen av ett samarbete med Astrazeneca för utvecklingen av brodalumab efter att man noterat ett ökat antal självmordstankar bland försökspersonerna.

Den inflammatoriska ledsjukdomen ankyloserande spondylit kallades tidigare för Bechterews sjukdom.

Lägg till ny kommentar

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här