Fel etiketter från apotek ledde till felmedicinering

En patient som fått etiketterna på sina läkemedel förväxlade felmedicinerade i två månader.

13 september 2017, klockan 06:00
0

Patienten hade fått Impugan, som är ett snabbverkande urindrivande läkemedel, och Levaxin, som ges vid minskad produktion av sköldkörtelhormon. Patienten var egentligen ordinerad att ta Impugan vid behov mot bensvullnad, och Levaxin dagligen, men eftersom etiketterna satt fel tog patienten dagligen det vätskedrivande läkemedlet, och tog inte Levaxin alls.

Enligt patientens förskrivare har patienten mått dåligt under perioden, både kroppsligt och psykiskt. Men det är inte troligt att felmedicineringen lett till några bestående men.

Apoteket gjorde efter upptäckten av felet en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som beslutade att inte vidta några åtgärder. Apoteket har vidtaget åtgärder för att ett liknande misstag inte ska ske igen.