Få patienter deltar i kliniska prövningar

Av de patienter som deltar utgör barn och unga endast fem procent, visar en ny rapport från Vetenskapsrådet.

23 januari 2018, klockan 09:11
0

Statistiken om läkemedelsprövningar har tidigare framför allt handlat om antal studier. I en ny rapport från Vetenskapsrådet har istället antalet deltagare i studierna har undersökts. Rapporten gäller alla läkemedelsprövningar där svenska patienter har ingått under perioden 2010-2016.

Det visar sig att oavsett diagnosområde är andelen patienter som ingår i en klinisk studie liten. Bland patienter med blodsjukdomar eller rubbningar i immunsystemet ingår 1,5 procent i kliniska prövningar, vilket gör diagnosområdet till det med högst andel deltagande patienter.

Men med andra mått hamnar större sjukdomsområden i topp: Flest patienter ingår i studier inom hjärt- och kärlsjukdomar samt lungsjukdomar. När det gäller antal studier är cancer det största området. Majoriteten av patienterna som deltog i kliniska studier, 58 procent, var i arbetsför ålder, medan 37 procent var 65 år eller äldre. Endast fem procent var barn eller unga.

– Den låga andelen patienter i läkemedelsprövningar innebär stora möjligheter att involvera fler, kommenterar Håkan Billig, tidigare ordförande i Kommittén för kliniska studier, i ett pressmeddelande från Vetenskapsrådet.

Läkemedelsprövningar utgör cirka tio procent av alla studier som etikprövningsnämnderna godkänner varje år.

Lägg till ny kommentar

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här