Dubbla priset för läkemedel i USA

Amerikanerna betalar mer än dubbelt så mycket som européer för till exempel cancerläkemedel.

23 september 2015, klockan 09:57
0

Priset på vissa moderna cancerläkemedel är upp till 600 gånger högre än vad de kostat att framställa, enligt en studie gjord av den brittiske farmakologen Andrew Hill. Mest betalt tar företagen för tyrosinkinashämmare i USA som betalar ungefär det dubbla mot priset i Europa.

Analysen som Andrew Hill vid Universitetet i Liverpool gjort är på väg att dra igång en debatt i USA och den demokratiska presidentkandidaten Hillary Clinton har redan uttalat målet att sänka kostnaderna för receptbelagda läkemedel.

Till Reuters nyhetsbyrå säger Andrew Hill att han presenterat sin studie för världshälsoorganisationen WHO som använt resultaten vid beräkningen av tillverkningskostnader. En tyrosinkinashämmare finns nu med på WHOs lista på viktiga läkemedel.

Enligt Andrew Hills beräkningar kan behandlingskostnaden med en storskalig produktion minska till mellan 159 till 4022 dollar om året från dagens amerikanska priser som ligger på 75 000 till över 100 000 dollar.
Han säger till Reuters att det finns ett stort utrymme för sänkta priser och att det pris som idag fastställs av länders myndigheter troligen inte är kostnadseffektivt om man jämför med den faktiska tillverkningskostnaden.

Utifrån de analyser som Andrew Hill gjort med 50-procentig vinstmarginal – men utan pengar för investeringar i forskning, skulle till exempel Novartis leukemiläkemedel Glivec kosta 159 dollar för ett års behandling istället för nuvarande 106 000 dollar i USA oSch Roches Tarceva för lungcancer 236 dollar för ett år istället för 79 000 dollar. Behandlingarna kostar ungefär hälften i Europa.
Vare sig Novartis eller Roche har ännu velat kommentera Andrew Hills analys till Reuters. Kanske väntar man till cancerkongressen som börjar i Wien den 24 september. Där ska Andrew Hill presentera sin studie.

Lägg till ny kommentar

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här