Diabetes typ I kan komma att förebyggas

En pilotstudie ger tecken på att diabetes typ I skulle kunna förhindras bland riskutsatta barn.

24 april 2015, klockan 11:15
0

Genom att ge barn som har en genetisk risk att få diabetes typ I oralt insulin såg forskare att det bildades antikroppar som kan skydda mot att sjukdomen utvecklas.

Vid autoimmuna sjukdomar, som diabetes typ I, bildar kroppen antikroppar som angriper den egna kroppen. Hos personen med diabetes typ I finns autoantikroppar mot de insulinproducerande Langerhanska cellerna i pankreas. Nu har forskare testat en ny metod som är tänkt att förebygga att den autoimmuna reaktionen som orsakar sjukdomen.

Studien gjordes på barn som hade en genetisk predisposition för att utveckla diabetes typ I och ingen av dem hade vid studiestarten ännu utvecklat de autoimmuna antikroppar som ses vid sjukdomen.

Målet var att se ifall det gick att väcka ett immunsvar hos barnen som kan ge det skydd som man naturligt bör ha.

15 av barnen fick olika doser av oralt insulin och 10 barn tog placebo i mellan 3 till 18 månader och antikroppar samt cellulärt immunsvar mot insulin undersöktes. Man fann att behandlingen ledde till det immunsvar man var ute efter. Det var framförallt i gruppen med den högsta dosen insulin som behandlingen fungerade bäst. Ingen av barnen i studien visade några tecken på hypoglykemi.

Författarna till pilotstudien som publicerats i tidskriften JAMA menar att deras resultat kan ge vägledning till hur en fas III studie kan läggas upp i ett försök att utveckla ett tänkbart vaccin mot diabetes typ I.

Lägg till ny kommentar

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här