Delad inställning till bemanningskrav

Fackförbundet applåderar förslaget men bransch-

föreningen befarar att regelverk kan bli för fyrkantigt.

10 mars 2017, klockan 13:02
0

Kristina Billberg. Foto Ola Hedin.

Johan Wallér.

I delbetänkandet till apoteksutredningen som presenterades igår föreslås att endast farmaceuter ska få hantera alla delar i receptexpediering.

Det är en fråga som fackförbundet Sveriges farmaceuter drivit länge.

– För oss är det fullkomligt självklart, säger ordförande Kristina Billberg. Vi har under lång tid hört medlemmar som är oroliga över att obehörig personal hanterar recept.

Men Johan Wallér, vd för branschföreningen som representerar majoriteten av apoteken och dess ägare i Sverige, hyser en oro för att det föreslagna regelverket kan bli för fyrkantigt.

– Det riskerar att bli ett regelverk som komplicerar möjligheterna för apoteken att göra ett så bra arbete som möjligt för patienternas bästa, säger han. Som det låter så verkar det som att endast farmaceuter ska få finnas bakom receptdisken, och endast apotekstekniker på andra sidan. Så ser inte verkligheten ut på våra apotek.

Huruvida det skulle behöva anställas fler farmaceuter om förslaget blir verklighet, kan han inte uttala sig om. Men han betonar att det övergripande syftet med ett regelverk är att få en så hög säkerhet och kvalitet i apotekens verksamhet som möjligt.

Kristina Billberg menar att konsekvenserna av förslaget blir arbetsgivarnas problem.

– Det är patientsäkerhet vi talar om, det har vi inte råd att tumma på. Det blir upp till arbetsgivare att lösa om det skulle behövas fler farmaceuter, säger hon, och påpekar att frågan också hänger ihop med arbetsmiljön.

Kristina Billberg säger att fackförbundet gärna samverkar med arbetsgivarföreningar för att öka intresset för utbildningarna och yrket, vilket de har gjort tidigare.

Förutom oron för ett oflexibelt regelverk när det gäller bemanning, säger även Johan Wallér att han överlag är positivt inställd till betänkandet.

– Utredningen visar på ett positivt förhållningssätt till apoteken och deras verksamhet, och till det samhällsuppdrag som apoteken bidrar till, säger han. Den pekar på utvecklingspotential för apoteksmarknaden, och det är sådant som vi håller med om.