Cellgift hot mot livskvaliteten

Cellgift riskerar reducera livskvaliteten utan hälsovinst hos patienter i slutfasen av behandling, enligt ny forskning.

24 augusti 2015, klockan 11:39
0

En amerikansk studie tyder på att cytostatika kan göra mer skada än nytta i livets slutskede.

I studien ingick 661 patienter som alla var i livets slutskede med högst ett halvår kvar att leva. Patienterna rekryterades från olika cancerkliniker i USA och följdes genom slutskedet och via anhöriga som tillfrågades om patientens livskvalitet under den sista veckan.
Studien undersökte inte hur länge livet förlängdes med kemoterapi, men visade att för patienter med relativt goda kroppsfunktioner minskades livskvaliteten påtagligt av cytostatikabehandling.

Livskvaliteten förbättras inte för cancerpatienter i livets slutskede, utan kan tvärtom bli sämre är forskarnas konklusion som föreslår att de amerikanska riktlinjerna ändras. Idag är rekommendationen att främst cellgiftbehandla patienter i god fysisk form som man menat har störst chans att reagera positivt på behandlingen.
Men forskarna bakom den här studien menar att riktlinjerna tvärtom identifierar patienter som tar skada av behandlingen.

JAMA Oncology

Läs öven bloggen" För lite effekt till för högt pris."

Lägg till ny kommentar

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här