Bolag döms till böter för vilseledande reklam

Bayer döms att betala 90 000 för sin marknadsföring av det strokeförebyggande läkemedlet Xarelto.

6 september 2017, klockan 06:00
0

Bolagets reklamannons som publicerades i tidskriften Vaskulär Medicins första nummer i år, innehåller bland annat annonstexten ”En NOAK med evidens för multisjuka” (NOAK står för Non-vitamin K Orala Antikoagulantia.) Reklamen fick konkurrenterna Pfizer och Bristol-Myers Squibb att göra en anmälan till Informationsgranskningsnämnden, IGN. Anmälarna anser att flera formuleringar i annonsen strider mot branschens eget etiska regelverk. Bayer har inkommit med ett svaromål.

Informationsgranskningsnämnden gör utifrån den samlade dokumentationen bedömningen att påståendet ”En NOAK med evidens för multisjuka” inte har stöd i produktresumén och att annonstexten därmed strider mot branschens etiska regelverk. De tycker också att informationen om att det är indikationen icke-valvulärt förmaksflimmer som avses, inte framkommer tillräckligt tydligt i annonsen.

IGN anser därför att reklamen strider mot paragraferna 2 och 4 i Läkemedelsbranschens etiska regelverk, och dömer Bayer till böter på 90 000 kronor för en överträdelse av normalgraden.

Bayer har överklagat beslutet.