Foto: iStockphoto

Blodtest hittar och klassificerar cancer

Ett nytt RNA-test kan från en droppe blod upptäcka, klassificera och lokalisera cancer, enligt en ny studie.

16 november 2015, klockan 11:39
0

Forskare från bland annat Umeå universitet har undersökt en ny metod för blodbaserade RNA-test av blodplättar. Via metoden har forskarna identifierat cancer med 96 procents träffsäkerhet samt skiljt ut cancer med 71 procents träffsäkerhet.

Blodprover från 283 personer, 228 med någon form av cancer och 55 cancerfria, jämfördes i studien. Genom en jämförelse av blodprovernas RNA-profiler identifierade forskarna förekomst av cancer. 39 patienter i studien hade en tidig upptäckt av cancer och kunde till 100 procent av fallen identifieras och klassificeras.

I följdtester kunde forskarna med 71 procents träffsäkerhet identifiera ursprunget hos tumörer bland patienter som redan fått diagnoserna lung-, bröst-, bukspottkörtel-, hjärn-, lever-, och tjock- och ändtarmscancer. Förutom klassificeringen kunde även proverna sorteras in i olika undergrupper efter molekylära skillnader i cancerform, vilket kan användas vid val av behandlingsmetod.

Forskarna drar slutsatserna att den här typen av blodtest för att upptäcka, diagnostisera och övervaka cancer kan göra det möjligt att tidigare ställa en cancerdiagnos. Dessutom kan kostnaderna minska i och med att man kan skräddarsy behandlingen och i slutändan komplettera kliniskt onkologiskt beslutsfattande.

Studien är publicerad i tidskriften Cancer Cell och finansierades bland annat av European Research Council och Swedish Research Council.

Lägg till ny kommentar

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här