Lars Dagerholt

Lars Dagerholt

Kommunikatör Läkemedelsverket

Det finns utrymme för bättre information om läkemedel

Information om varför och hur läkemedel ska användas, liksom medicinens egenskaper, är viktiga för både patienter, förskrivare och andra som hanterar läkemedel. Dagens två viktigaste informationsbärare är bipacksedeln för patienter och produktinformationen till sjukvården. Flera undersökningar har gjorts internationellt för att se hur patienter och sjukvården uppfattar den tillgängliga informationen. Generellt kan sägas att information […]

Varför inte jobba gratis på semestern i år?

Under våren hade jag förmånen att träffa och umgås med en grupp volontärer vid ett barnsjukhus i Laos. Det slog mig hur de laddades med energi och engagemang för det yrke de valt, och möjligheten de hade att för alltid påverka människors liv. På Lao Friends Hospital for Children i Luang Prabang jobbar idag 15 […]

Varför inte jobba gratis på semestern i år?

Lars Dagerholt tipsar i gästbloggen om givande volontärarbete för farmaceuter och andra i Laos.

Dags att ta efter Finland och införa läkemedelsfostran även i Sverige?

I mitt arbete ser jag dagligen exempel på hur vi använder läkemedel på mindre lyckade sätt. Jag ser också hur vi använder sådant som folk tror är läkemedel – och inte minst även sådant som folk använder just därför att det inte är läkemedel. Den första gruppen tror att läkemedel är lika med bot – […]

Dags att bli världsbäst på miljö och läkemedel

Lars Dagerholt bloggar om att Sverige borde ta ledartröjan i utvecklingen för miljövänliga läkemedel.

Dags att bli världsbäst på miljö och läkemedel

För några veckor sedan kom Barack Obamas jobberbjudande från Spotifys vd Daniel Ek. Den nya tjänsten var ”President of Playlists”. Lämplig bakgrund för att söka den var ett nobelpris liksom att ha lett ett land under åtta år. Spotify är ett lysande exempel på svensk teknologi och innovationskraft i en sektor där det finns fler […]

Det offentliga Sverige avgörande för e-hälsa

Ska Sverige vara ledande inom e-hälsa? I sådana fall är det hög tid att bestämma sig för det, skriver Lars Dagerholt i ett nytt blogginlägg.

Dags att välja vår ambitionsnivå för e-hälsa

I dag finns en ny sektor som håller på att skapas. Den kallas för ”health tech”, eller e-hälsa. Med stöd från oss i offentlig verksamhet kan Sverige vara världsledande på området. Inom e-hälsa finns utrymme för sann innovation – där två tvärvetenskapliga områden korsbefruktas och skapar nya möjligheter till patientnytta. I Sverige har vi en […]

Hela life science-kedjan viktig för patienten

En välfungerande life science-sektor, från FoU till apotek, är avgörande för slutresultatet, skriver Lars Dagerholt i ett nytt blogginlägg.

Hela life science-kedjan viktig för patienten

Det handlar om perspektiv, och insikten att alla vi som jobbar i life science-sektorn arbetar för att människor ska få bättre hälsa – men på olika sätt. Det är lätt att inse att bra sjukvård är till gagn för patienten. Det handlar om hög medicinsk kompetens lika mycket som organisationer som klarar av att ta […]

Lyssnar vi på patienten ? på riktigt?

Det talas mycket om vikten av att lyssna på patienten, och att öka möjligheterna för patienter att vara delaktiga i sjukvårdssverige. Vi hör detta ifrån myndigheter och sjukvårdsorganisationer. Samtidigt ser vi fler personer som väljer egna vägar till behandling. Vissa söker sjukvård utomlands. Andra skaffar sig läkemedel och andra ”helande” produkter utanför vårt sjukvårdssystem – […]

Lyssnar vi på patienten – på riktigt?

Patienten i centrum är något av ett mantra, men hur står det till med patientinflytandet när det kommer till kritan. Det frågar sig Lars Dagerholt i ett nytt blogginlägg.

Dags att på allvar se Norden som en marknad

Är det lättare att jobba nära tyskar och engelsmän än med norrmän och danskar? Eller skulle det finnas synergier i att utveckla mer samverkan i Norden? I den svenska läkemedelsvärlden ser jag nästan bara två geografiska områden: Den första är det egna landstinget. Här utvecklas egna system för patientinformation, vårdprocesser, och prissättning för inköp av […]

Dags att på allvar se Norden som en marknad

På egen hand är Sverige lätt att marginalisera, men ihop med våra grannar blir vi en faktor att räkna med. Det är dags att börja samarbeta över gränserna, tycker Lars Dagerholt.

Utveckla registren i stället för att skapa nya

Nu är det apans år! Apan sägs vara kreativ, listig, smart och problemlösare. Kanske är det rätt år för att ta större steg framåt med frågan om patientdata? I ett forskningsprogram som genomfördes inom ramen för Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, Värdet av nya läkemedel, där jag hade förmånen att vara med i referensgruppen, konstaterade vi […]

Utveckla registren i stället för att skapa nya

Målet bör inte vara att skapa nya kvalitetsregister utan att utveckla de system vi redan har. Det tycker Lars Dagerholt, kommunikatör på Läkemedelsverket, som vi välkomnar som ny bloggare på Läkemedelsvärlden.