Karin Meyer

Karin Meyer

Vd Apotekarsocieteten

EMA behöver vår vibrerande vetenskapliga miljö

I den pågående kampen om EMA är det många som framhållit hur bra det skulle vara för Sverige om vi lyckas bli nytt värdland och få den europeiska läkemedelsmyndigheten till Stockholm-Uppsalaregionen. Fokus har i många fall legat på de dynamiska effekter som skulle gynna oss och det lokala näringslivet – vad de cirka 40 000 besökare […]

Dags att komma i kapp allmänhetens förväntningar

När man som jag verkat inom läkemedelsområdet ett tag vet man att vissa förändringar tar (för) lång tid att implementera. I det dagliga omger vi oss med kollegor och organisationer som vet att det är så och vi i branschen är så vana vid det att vi förväntar oss att allmänheten också vet det. Så […]

Tänk gärna både fritt och rätt

Efter ett visst mått av otålig väntan så släpptes äntligen forskningspropositionen. Den är ju viktig inte bara för oss intresserade av forskning och utveckling. Minst lika betydelsefull är den för Sverige som land och som stark kunskapsnation som vill tillhandahålla en vård i världsklass för sina medborgare. En av nyheterna i propositionen är att införa […]

Sveriges studenter – forskningens framtid

Det närmar sig tid för beslut av forskningsproposition. En ur många aspekter mycket viktig proposition som denna gång ska omfatta forskning, högre utbildning och forskningsrelaterad innovation – och ha ett tioårigt perspektiv för att uppnå en långsiktig planering. Det bådar gott! Men ju mer fakta som kommer fram kring sänkta kunskapsnivåer inom gymnasieskolan, desto mer […]

Ingen kedja är starkare än den svagaste länken

Det är ingen tvekan om att synligheten av life science-frågorna har ökat och att beslutsfattare äntligen ser vikten av Sverige som en nation i framkant inom detta viktiga område. Samsynen är hög mellan industri, vård och akademi och de satsningar som gjorts under de senaste åren börjar visa resultat som på sikt kommer att vara […]

Hög tid att debatten återvänder till sakfrågan

De senaste veckorna har debatten kring antroposofiska produkter och dess eventuella införlivande i svensk läkemedelslagstiftning tagit ny fart. Det är intressant hur debatten glidit ifrån själva sakfrågan som handlar om, och i så fall hur, svensk läkemedelslagstiftning ska ändras för att anpassas för dessa produkter och konsekvenserna av detta. Vidarkliniken har använt dessa preparat som […]

Dags för professionerna att börja samarbeta

Det talas mycket om utmaningarna i framtidens vård mot bakgrund av en allt mer åldrande befolkning och stigande vårdkostnader. Inom läkemedelsområdet ser vi intressanta forskningsframgångar inom en rad områden och framtidens läkemedel kommer med all säkerhet bidra till en ytterligare ökad livslängd och möjlighet till längre tid i arbetslivet. För att vi ska uppnå målsättningen […]

Även substanser från naturen måste utvärderas vetenskapligt

Årets Nobelhögtid närmar sig med allt vad det innebär med pompa och ståt. Det kan vara värt att stanna upp och reflektera över vikten av att prisa forskning som har bidragit till ny kunskap, utvecklat banbrytande tekniker och resulterat i ökad hälsa. Ett av årets Nobelpris i medicin tilldelas den kinesiska forskaren Youyou Tu, för […]

Hur säkerställer vi det viktiga humankapitalet?

Utvecklingen går fort och innefattar strukturella förändringar inom både life science-industri och offentlig sektor. Hur försäkrar vi oss om att humankapitalet inom life science säkerställs och överensstämmer med framtidens behov, både för de 40 000 som arbetar i branschen och för nästa generation? För inte kommer väl framtidens kompetensbehov att vara exakt samma som idag? […]

Viktigt att optimera nyttan av läkemedel

Utmaningarna i framtidens vård är flera och komplexa. Vi står inför en åldrande befolkning, skenande vårdkostnader, svårigheter att uppnå jämlik vård och att även i framtiden kunna tillhandahålla nya behandlingar till våra patienter. Ser man specifikt till läkemedelsområdet så handlar debatten ofta om kostnader och problem att hantera de nya dyra läkemedlen inom ramen för […]