Ska lösa tekniken för nationell läkemedelslista

E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram tekniska system för att få listan att fungera.

Första CAR-T-terapin för vuxna godkänd i USA

Genterapin Yescarta har godkänts för behandling av vissa typer av diffust storcelligt B-cellslymfom hos vuxna.

”Nödvändigt med ny antibiotikamodell”

Trots stora behov är de ekonomiska incitamenten att utveckla nya antibiotika små. Folkhälsomyndighetens nya uppdrag är att hitta en fungerande affärsmodell.

Tummen upp för genterapi mot ärftlig blindhet

Läkemedlet har gett personer med en ärftlig form av blindhet synen tillbaka och rekommenderas nu av FDA.

Regeringen kritiserar hanteringen av EMA

I ett öppet brev till EU-kommissionen riktar regeringen skarp kritik mot utvärderingen av EMA-kandidaterna.

Utredaren: Utbyte ingick inte i uppdraget

Apoteksutredningens senaste förslag har skapat debatt. Vi bad utredaren Anna-Lena Sörenson förtydliga sig.

Biomarkörer i fokus i satsning på immunterapi

Ett amerikanskt samarbete mellan det offentliga och industrin ska förbättra behandlingen av cancer.

”Död inte alltid ett känsligt utfall”

Enligt en nyligen publicerad artikel varken förlänger eller förbättrar många cancerläkemedel livet. CHMP:s chef Tomas Salmonson är förvånad över artikeln.

Vad vill farmaceuter och apoteksbranschen?

Det frågar sig Mikael Hoffmann i en ny blogg efter reaktionerna på apoteksutredningens senaste förslag.

Läkemedelsbrist väntas efter orkan

En tiondel av de förskrivna läkemedlen i USA produceras på Puerto Rico. Inom kort kan de första bristsituationerna uppstå på amerikanska sjukhus och apotek.

”Utredningens förslag är ett stort steg framåt”

För full effekt krävs dock att även utbyte av läkemedel utan förmån tillåts, anser Mikael Hoffmann, chef för Nepi.

Enhetliga läkemedelspriser men ingen prispress

Apoteksutredningens förslag minskar prisspridningen men patienten måste fortsatt jaga billigaste läkemedlet.

”Omotiverade kostnader med dagens system”

Apoteksutredningen vill införa enhetliga priser på receptbelagda läkemedel utanför förmånen.

Förslag om miljö, apotek och cannabis

Den allmänna motionstiden, när riksdagens ledamöter har fritt fram att lämna förslag, gick ut i går. Vi har tittat närmare på motionerna inom läkemedelsområdet.

Nytt om vad läkemedel utanför förmånen kostar

UPPDATERAD. Det presenteras inom kort avslöjade Agneta Karlsson (S) vid ett möte om sjukhusfarmaci.

Information om läkemedel kan göras bättre

Bipacksedeln har många utmaningar. Lars Dagerholt bloggar om mer lättillgänglig information om läkemedel.