Ingrid Helander

Ingrid Helander

Chefredaktör

Hur vore det med lite mindre samverkan?

Under de tio år jag som journalist har bevakat life science, apotek, forskning och medicin är det ett ord som förekommit oftare än något annat. Det är inte vetenskap. Inte innovation. Inte resultat. Inte ens patient. Ordet är SAMVERKAN. Ungefär femhundraelvamiljoner gånger har jag hört det föras fram som den ultimata lösningen på det mesta. […]

Apoteken har ett eget ansvar att åstadkomma förändring

Under åren har apoteksmarknaden förändrats. Omregleringen 2009 har inneburit stora utmaningar, både för apoteksaktörerna och enskilda medarbetare. Apotek verkar i gränslandet mellan det offentligt styrda och den fria marknaden. Verksamheten är inte som vilken detaljhandel som helst. Sedan dag ett på Läkemedelsvärldens redaktion har jag följt diskussionen om apotekens uppdrag, roll och betydelse, hur de […]

App, app, app – hög tid att dra i den digitala nödbromsen

Under våren har nätdoktorernas verksamhet stötts och blötts sedan det uppdagades att landsting runt om i landet betalat orimliga ersättningar för digitala läkarbesök. Likaså har kvaliteten på vården ifrågasatts när det visats att patienter i flera fall fått antibiotika utskrivet för åkommor som normalt sett kräver fysisk undersökning och provtagning. Nätdoktorerna, eller telemedicinen, som är […]

Farligt när media inte skiljer på åsikter och fakta

UPPDATERAD. Jag missade direktsändningen av Studio Etts inslag om mässling och vaccin på grund av hämtning av barn på skola och förskola. Och tur var väl det. Ett värre public service-haveri är svårt att tänka sig. När jag väl fick möjlighet att lyssna kunde jag åtminstone pausa inslaget med jämna mellanrum för att hämta andan. Det behövdes. För dig […]

Minsta kravet är att kolla vad vetenskapen säger

De menar att de har ett kritiskt förhållningssätt och inte låter sig luras av vare sig big pharma eller, enligt egen uppfattning, korrupta myndigheter och forskare. Ett av favoritämnena är vaccin, som ses som bland det farligaste som finns och inget annat än ett långsamt förgiftande av mänskligheten. De senaste dagarna har vi på Läkemedelsvärlden.se […]

Kan artificiell intelligens lösa vårdkrisen?

I slutet av sommaren nåddes världen av nyheten att superdatorn Watson lyckats ställa diagnos på en japansk kvinna med en ovanlig typ av leukemi. Hon hade tidigare behandlats med cellgifter men återhämtade sig inte som förväntat. Läkarna började misstänka att det rörde sig om en annan typ av leukemi än den hon behandlats för men […]

Allt viktigt måste inte ligga i Stockholm

Sensommarens stora snackis är E-hälsomyndighetens förestående flytt till Kalmar. Hur ska det egentligen gå med allt det viktiga arbete som gjorts och ska göras inom digitalisering och e-hälsa? Många hyser farhågor om att myndigheten ska dräneras på kompetens och riksdagsledamot Barbro Westerholm (L) kräver en riskanalys och åtgärdsplan för att förhindra ”samhällsstörande avbrott” när myndigheten […]

Beredskap för pandemi mer än vaccin

För en tid sedan orsakade Folkhälsomyndighetens vaccinupphandling inför en kommande pandemi stora rubriker. Många reagerade på vad de trodde var att Pandemrix hade upphandlats igen. Alltså samma vaccin som konstaterats orsaka biverkningar i form av narkolepsi hos cirka 300 personer efter vaccinationen mot svininfluensan, eller mer korrekt A(H1N1)-viruset 2009. Nu är det inte samma vaccin […]

De orimliga kraven driver utvecklingen framåt

Nyligen publicerades en studie i New England Journal of Medicine där i stort sett friska personer långtidsbehandlats med blodfettssänkande statiner. Syftet var att minska risken för hjärt-kärlsjukdom och för tidig död. En intressant studie på många sätt eftersom hjärt-kärlrelaterade sjukdomar är ett stort globalt hälsoproblem och en stor börda för sjukvården. Drygt 17 miljoner människor […]

Att blunda för problemet gör det inte mindre

Som småbarnsförälder har jag ett rikt liv. Men också utmanande. Det kräver sin man eller kvinna att navigera genom djungeln av önskningar, krav, behov och råd. Vad gäller det sistnämnda är utbudet i det närmaste obegränsat i dagens digitala samhälle. Och inte inom något annat område är rådgivandet så omfattande som när det handlar om […]