Återlanserat antibiotikum biter på sjukhusspridda MRSA-bakterier

Telavancin godkändes av EMA redan 2011 men har på grund av ouppfyllda krav inte nått den europeiska marknaden förrän nu.

25 september 2014, klockan 07:53
0

Vibativ, telavancin, ett antibiotikum för att behandla sjukhusorsakade lunginflammationer av meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA), finns nu tillgängligt i EU. Medlet godkändes av EMA redan 2011 men miste tillståndet för försäljning då målen för god tillverkningssed, GMP, inte uppfylldes. Vid inspektioner hos tillverkaren av läkemedlet fann man brister i produktionen som bland annat innebar risker för att produkten inte hölls steril. Det fanns även tecken på kontaminering vid läkemedelsframställningen.

Under 2014 har indragningen hävts och ClinigenGroup meddelar nu att telavancin nått den europeiska marknaden.

Läkemedlet är en av få kända substanser som kan bota sjukhusorsakade lunginflammationer orsakade av MRSA och andra grampositiva bakterier. Substansen hämmar bakterier med två olika verkningsmekanismer och kan därigenom vara mindre känsligt för resistensutveckling.

Lägg till ny kommentar

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här