Företag

Jacke lämnar Astrazeneca för Svenskt Näringsliv

Sverigechefen Jan-Olof Jacke lämnar företaget under året. Nu hoppas man hitta hans efterträdare internt.

Astrazeneca säljer antipsykosmedlet Seroquel

Företaget gör sig av med läkemedlet vars patent har gått och rensar ytterligare i cns-portföljen.

Påstående om plack-reduktion i kranskärl fälls

Företaget Amgen har marknadsfört injektionsmedlet Repatha med påståenden som saknar stöd, anser NBL.
Annons

Företag fällt för formulering i reklam

Skulle marknadsföra läkemedel för metastaserande bröstcancer med orden ”More than just survival”.

Ännu ett nederlag för läkemedel mot Alzheimer

Läkemedelskandidaten azeliragon visade ingen klinisk effekt på mild Alzheimer i en fas III-studie.

Mångmiljonbud på svenska Wilson Therapeutics

Det amerikanska särläkemedelsföretaget Alexion har lagt ett bud. Aktieägarna rekommenderas att anta det.

Patientinformation fälls för budskap om botande effekt

En mening om ett läkemedel för prostatacancer kan tolkas som att läkemedlet kan bota sjukdomen.

Startar egen tillverkning för att pressa generikapriserna

Brist på läkemedel och höga priser gör att amerikanska sjukhus bildar eget bolag för läkemedelstillverkning.
Annons

Böter för reklam för
medicinskt plåster

Marknadsföringen av ett plåster som ska lindra neuropatisk smärta anses sakna stöd i produktresumén.

Reklam för koleravaccin anses vilseledande

Sång om turistdiarré kan tolkas som att det finns ett vaccin mot diarré, anser branschdomstolen.

Läkemedelstillverkare betalade lobbygrupper

Företag som säljer opioider har betalat lobbygrupper och läkare för att de ska främja användningen.

Oxycontin slutar marknadsföras i USA

Bolaget Purdue Pharma kommer att sluta marknadsföra sin storsäljande smärtstillare Oxycontin.

EMA vann mål i EU
om datatillgänglighet

Läkemedelsmyndigheten fick rätt i EU-domstolen gentemot läkemedelsbolag rörande datatillgänglighet.

Stor försäljning av olaglig antibiotika

Den okontrollerade försäljningen av icke godkända läkemedel i Indien underminerar försöken att stävja den ökande antibiotikaresistensen.

Försäljning av läkemedels-renaren Pcure upphör

Apoteket pausar försäljningen av enzymblocket som ska rena toalettvatten från läkemedelsrester.

EMA förhör företag om förberedelser för Brexit

Den europeiska läkemedelsmyndigheten vill veta vad företagen gör för att undvika läkemedelsbrist.