Företag

Böter för reklam för
medicinskt plåster

Marknadsföringen av ett plåster som ska lindra neuropatisk smärta anses sakna stöd i produktresumén.

Reklam för koleravaccin anses vilseledande

Sång om turistdiarré kan tolkas som att det finns ett vaccin mot diarré, anser branschdomstolen.

Läkemedelstillverkare betalade lobbygrupper

Företag som säljer opioider har betalat lobbygrupper och läkare för att de ska främja användningen.

Oxycontin slutar marknadsföras i USA

Bolaget Purdue Pharma kommer att sluta marknadsföra sin storsäljande smärtstillare Oxycontin.

EMA vann mål i EU
om datatillgänglighet

Läkemedelsmyndigheten fick rätt i EU-domstolen gentemot läkemedelsbolag rörande datatillgänglighet.

Stor försäljning av olaglig antibiotika

Den okontrollerade försäljningen av icke godkända läkemedel i Indien underminerar försöken att stävja den ökande antibiotikaresistensen.

Försäljning av läkemedels-renaren Pcure upphör

Apoteket pausar försäljningen av enzymblocket som ska rena toalettvatten från läkemedelsrester.

EMA förhör företag om förberedelser för Brexit

Den europeiska läkemedelsmyndigheten vill veta vad företagen gör för att undvika läkemedelsbrist.

Böter för åsidosättande av beslut från etikdomstol

Pfizer får betala 120 000 kronor för att ha struntat i ett tidigare beslut i branschens etiska domstol.

Fortsatt brist på hormon-läkemedlet Levaxin

Bristsituationen har pågått sedan december. Läkemedelsverket uppmanar kunder att inte hamstra.

Försäljning av Coldy sugtabletter förbjuds

Läkemedelsverket förbjuder all försäljning innan januari månads slut, med ett vite på en miljon vid överträdelse.

Återbetalar miljontals kronor för denguevaccin

Filippinerna får tillbaka mångmiljonbelopp för vaccin som efter nya rekommendationer inte kommer att användas.

Svensk vaccinkandidat mot influensa testas på äldre

I en ny klinisk studie ska Eurocine Vaccines undersöka sitt nasala influensavaccin på personer över 55 år.

Marknadsföring av ms-läkemedel fälls

Annonsen bedöms strida mot läkemedelsbranschens etiska regler inom marknadsföringsområdet.

Fortsatta oklarheter kring läkemedelsrening

På sidan som Apoteket nu hänvisar till finns ingen information som bevisar effekten för Pcure Home.

P-medelsapp granskas efter anmälan

Efter rapporter om oönskade graviditeter vid användning av appen Natural Cycles ska nu Läkemedelsverket undersöka omfattningen av problemet.