Företag

Stöd till diabetiker prisades för bra patientinformation

Ett samarbetsprojekt mellan läkemedelsföretaget MSD och Apoteket AB får priset Bästa patientinformation.

Novartis fälls för inlägg i sociala medier

Medarbetarens spridning på Linkedin av ett pressmeddelande om bolagets nya migränläkemedel var otillåten marknadsföring till allmänheten.

400 anställda måste gå från Novo Nordisk

Novo Nordisk omstrukturerar sin forskning och utveckling och säger upp anställda i Danmark och Kina.

Fler anmälningar om oönskade graviditeter

Anmälningar om oönskade graviditeter med Natural Cycles fortsätter komma in till Läkemedelsverket.

Jacke lämnar Astrazeneca för Svenskt Näringsliv

Sverigechefen Jan-Olof Jacke lämnar företaget under året. Nu hoppas man hitta hans efterträdare internt.

Astrazeneca säljer antipsykosmedlet Seroquel

Företaget gör sig av med läkemedlet vars patent har gått och rensar ytterligare i cns-portföljen.

Påstående om plack-reduktion i kranskärl fälls

Företaget Amgen har marknadsfört injektionsmedlet Repatha med påståenden som saknar stöd, anser NBL.

Företag fällt för formulering i reklam

Skulle marknadsföra läkemedel för metastaserande bröstcancer med orden ”More than just survival”.

Ännu ett nederlag för läkemedel mot Alzheimer

Läkemedelskandidaten azeliragon visade ingen klinisk effekt på mild Alzheimer i en fas III-studie.

Mångmiljonbud på svenska Wilson Therapeutics

Det amerikanska särläkemedelsföretaget Alexion har lagt ett bud. Aktieägarna rekommenderas att anta det.

Patientinformation fälls för budskap om botande effekt

En mening om ett läkemedel för prostatacancer kan tolkas som att läkemedlet kan bota sjukdomen.

Startar egen tillverkning för att pressa generikapriserna

Brist på läkemedel och höga priser gör att amerikanska sjukhus bildar eget bolag för läkemedelstillverkning.

Böter för reklam för
medicinskt plåster

Marknadsföringen av ett plåster som ska lindra neuropatisk smärta anses sakna stöd i produktresumén.

Reklam för koleravaccin anses vilseledande

Sång om turistdiarré kan tolkas som att det finns ett vaccin mot diarré, anser branschdomstolen.

Läkemedelstillverkare betalade lobbygrupper

Företag som säljer opioider har betalat lobbygrupper och läkare för att de ska främja användningen.

Oxycontin slutar marknadsföras i USA

Bolaget Purdue Pharma kommer att sluta marknadsföra sin storsäljande smärtstillare Oxycontin.